icon-mail-company icon-phone icon-link icon-download icon-instagram icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane

Recycling

Bij de aanleg van projecten wordt veel materiaal gebruikt. Om de hoeveelheid afval te beperken sturen wij actief op hergebruik van bouwproducten, reductie van verpakkings- en transportmateriaal, en splitsing van afval. Het hergebruik van (tijdelijke) bouwproducten volgens de cradle to cradle aanpak; Reductie van verpakkings- en transportmateriaal (leveranciers); Splitsing van het afval, waardoor recycling en betere verwerking mogelijk is. Zo zijn recentelijk twee containers, die in een eerder project fungeerden als sluis, omgebouwd naar een tunnel.   Ook hebben trainees van Van Hattum en Blankevoort met een sociale werkplaats van afvalhout een tafel gemaakt.