icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Informatie over CO2-reductie

Bekijk de documenten gepubliceerd volgens de eisen van de CO2-prestatieladder.

CO2 prestatieladder

Certificaten

Onderstaande certificaten zijn in het kader van de CO2-Prestatieladder verkregen.

Inzicht

  •  4.A.1. Bedrijf beschikt over een uitgewerkte emissie-inventaris conform de gebruikte standaarden voor scope 1, 2 en 3.
Emissievrij 2030 beeldmerk_RGB.jpg

Reductie

  • 3.B.1. Het bedrijf heeft een kwantitatieve reductiedoelstelling voor scope 1 & 2 emissie van het bedrijf en de projecten opgesteld, uitgedrukt in absolute getallen of percentages ten opzichte van een referentiejaar en binnen een vastgelegde tijdstermijn en heeft een bijbehorend plan van aanpak opgesteld inclusief de te nemen maatregelen in de projecten.
  • 4.B.2. Het bedrijf rapporteert ten minste halfjaarlijks (intern én extern) de voortgang ten opzichte van de doelstellingen voor het bedrijf en de projecten waarop CO2-gerelateerd gunningvoordeel verkregen is.  
  • 5.B.1. Het bedrijf rapporteert minimaal 2x per jaar zijn emissie-inventaris scope 1, 2 & 3 gerelateerde CO2-emissies (intern en extern) alsmede de vooruitgang in reductiedoelstellingen, voor het bedrijf en de projecten.

 

Transparantie

  • 3.C.1. Het bedrijf communiceert structureel  intern én extern over de CO₂ footprint (scope 1 & 2 emissies) en de kwantitatieve reductiedoelstelling(en) van het bedrijf en de maatregelen in projecten waarop CO₂-gerelateerd gunning voordeel verkregen is.
  • 5.C.1. Het bedrijf kan aantonen dat zij zich publiekelijk heeft gecommitteerd aan een CO₂-emissie reductieprogramma van overheid en of NGO voor zowel het bedrijf als de projecten.

 

Participatie

  • 4.D.1 Bedrijf kan aantonen dat zij initiatiefnemer is van ontwikkeling van projecten die de sector (dus breder dan de keten) faciliteren in CO2 reductie door het verbinden van de bedrijfsnaam aan het initiatief, door publicaties, door bevestiging van mede-initiatiefnemers.
  • 5.D.3 Het bedrijf is eigenaar/ontwikkelaar van documenten.

 

Nadere informatie over verduurzaming van beton is te vinden op de website van het Netwerk Beton waarin Van Hattum en Blankevoort namens VolkerWessels in participeert (zowel in diverse werkgroepen als in de onderhandelingsronden over het BetonAkkoord).