icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo
Nieuws · 29 november 2022

Bouw SOI Heerenveen van start

De slibontwateringsinstallatie (SOI) Heerenveen behoort tot de zogenoemde vitale infrastructuur voor de samenleving. Voor vitale infrastructuur geldt nog meer dan voor reguliere objecten dat continuïteit van bedrijfsvoering en de betrouwbaarheid van de installatie essentieel is. De huidige installaties en bedrijfsgebouwen van de SOI zijn aan het einde van de technische levensduur en voldoen niet meer aan de gestelde veiligheidseisen. Om die reden bouwt Van Hattum en Blankevoort in opdracht van Wetterskip Fryslân een geheel nieuwe slibontwateringsinstallatie inclusief slibopslagtanks.

SOI Heerenveen 2 via Wetterskip Fryslan.png

Hoofdaannemer

De nieuwe SOI zal op het huidige terrein gebouwd worden en bestaat onder andere uit drie opslagtanks en twee gebouwen: het slibontwateringsgebouw en het bedieningsgebouw. Van Hattum en Blankevoort is hoofdaannemer van het gehele waaronder de uitvoering van het civiele betonwerk. Zo worden de paalfundering, vloer en ronde wanden voor de drie slibopslagtanks  aangebracht. Voor het slibontwateringsgebouw brengt Van Hattum en Blankevoort onder andere de paalfundering, kelders, fundatiestroken, vloeren en wanden aan. Voor het bedieningsgebouw worden ook de paalfundering, fundatiestroken en vloer aangebracht. Daarnaast is Van Hattum en Blankevoort verantwoordelijk voor de aanleg van terreinriolering, de nieuwe werktuigbouwkundige en elektrotechnische installaties, en de sloop van de bestaande installaties: de slibopslagtanks, de ontwateringsgebouwen en de slibsilo's.  

Duurzame ambities

De duurzaamheidsambities die het Wetterskip Fryslân met dit project nastreeft sluit naadloos aan bij die van van Hattum en Blankevoort. We voeren de werkzaamheden dan ook zo duurzaam mogelijk uit en kijken naar hoogwaardig hergebruik van vrijkomende materialen, het inrichten van een duurzame bouwplaats en zoveel mogelijk inzet van elektrische materieelstukken.
De werkzaamheden in Heerenveen zijn onlangs gestart en lopen volgens planning door tot medio 2025.  
 


Van Hattum en Blankevoort heeft veel expertise en jarenlange ervaring op het gebied van waterkwaliteit. We zijn er dan ook trots op dat we die kennis en ervaring meenemen en kunnen inzetten op dit project.  
 
In samenwerking met onze partners: 
- Van der Wiel Holding BV  
- Batenburg Beenen
- WaterTechniek Twente  
- Goossen Te Pas

Afbeeldingen via Wetterskip Fryslân.