icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo
Nieuws · 24 mei 2023

Herstel Prinses Margriettunnel in de A7 start 15 juni

In opdracht van Rijkswaterstaat starten we op donderdag 15 juni 2023 met het herstel van de Prinses Margriettunnel in de A7 tussen Sneek en Joure. Voor het herstel van de tunnel is het nodig dat de gehele fundering van de tunnel wordt vernieuwd en versterkt. Daarnaast worden ook de tunnelwanden steviger verankerd. Het complete herstel zal naar verwachting een jaar in beslag nemen.

Plaatsen 1450 nieuwe trekpalen

Uit onderzoek is gebleken dat in meerdere tunneldelen trekpalen zijn bezweken. Zonder herstelmaatregelen is de constructieve veiligheid van de tunnel voor de langere termijn niet te garanderen. De gehele fundering moet daarom worden vernieuwd en versterkt en de tunnelwanden moeten steviger verankerd worden. Dat wordt gedaan door circa 1.450 nieuwe trekpalen te plaatsen. Op deze manier is de stabiliteit en de constructieve veiligheid van de Prinses Margriettunnel weer gegarandeerd.

Uitvoering van het herstel

De nieuwe trekpalen worden met behulp van een speciale constructie door de betonnen vloer de grond in geboord, tegen de waterdruk in. De constructie is zo gemaakt dat er geen water in de tunnel omhoog kan komen tijdens het aanbrengen. Bemaling van het grondwater is daardoor niet nodig en de grondwaterstand wordt dan ook niet verlaagd. Het op deze wijze herstellen van de tunnel duurt langer, maar het risico op eventuele schade aan omliggende bebouwing wordt hiermee geminimaliseerd.

Eén rijstrook per richting beschikbaar voor wegverkeer

Tijdens de uitvoering van de herstelwerkzaamheden blijft één rijstrook per richting in de tunnel beschikbaar voor het wegverkeer. Het is mogelijk dat een korte afsluiting van de tunnel tijdens een nacht- of weekend nodig is. Als er een afsluiting nodig is, zal dat vroegtijdig worden aangekondigd. Voor het scheepvaarverkeer op het Prinses Margrietkanaal zullen de werkzaamheden geen hinder veroorzaken.

Onderzoek oorzaak

Het onderzoek naar de oorzaak van het bezwijken van meerdere trekpalen én de betekenis daarvan voor andere objecten met een vergelijkbare fundering is nog in uitvoering. Dit onderzoek wordt naar verwachting in het najaar van 2023 afgerond.

Herstelteam

Direct na het afsluiten van de Prinses Margriettunnel werd een speciaal projectteam geformeerd. Dit team bestaat uit experts van Hattum en Blankevoort en VSF, kennisinstituut Deltares en Rijkswaterstaat. 

a7 Poster.PNG

Laat je informeren door het projectteam en kom langs

Op 24 mei werden omwonenden en betrokken, tijdens een speciaal voor hen georganiseerde bijeenkomst, geinformeerd door projectmedewerkers van het herstelteam. Zij vertelden meer over de aanstaande werkzaamheden. Zo werd er een inkijkje gegeven in de werkwijze, een toelichting gegeven over de planning en was er volop gelegenheid om vragen te stellen.

Wil je ook meer weten over ons werk aan de Prinses Margriettunnel in de A7? Je bent van harte welkom op de projectlocatie tijdens de Dag van de Bouw op 17 juni.

Meer informatie over de Dag van de Bouw op de A7