icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-instagram icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo
Nieuws · 12 mei 2020

Project Zwolle-Herfte gaat als een trein

Om het groeiende treinverkeer rond Zwolle op te vangen, is er ruimte nodig. Zodat meer treinen bij Zwolle tegelijk kunnen aankomen of vertrekken. Op project Zwolle-Herfte gebeurt veel momenteel. In het tweede kwartaal van 2020 bouwt NoorderSpoort (aannemerscombinatie van de VolkerWessels-ondernemingen VolkerRail, Van Hattum en Blankevoort en KWS) in opdracht van ProRail aan acht kunstwerken tegelijk. Samen met de maatregelen om door te werken ondanks het Coronavirus en verminderde capaciteit ten gevolge van datzelfde virus, levert dit een behoorlijke uitdaging op.

Nieuwe planning

De prioriteiten zijn opnieuw bepaald om de belangrijke mijlpaal in week 42, indienststelling van de ‘Slinger’, te behalen. Door werkwijzen en -volgorde aan te passen, capaciteit te herverdelen en vergroten, zijn vertragingen beperkt tot een minimum. Het team van werkvoorbereiders en uitvoerders doet er alles aan om beheerst te komen tot de spoorfasering waarbij de treinenloop over de nieuwe kunstwerken is gelegen (Slinger) en ruimte ontstaat om fase 2 van het project aan te pakken (realisatie viersporigheid).

NoorderSpoort Vloer Treinwas Installatie (TWI)

Update per locatie

Er gebeurt zoveel in Zwolle op Zwolle-Herfte dat we in vogelvlucht langs de locaties gaan. 

Vloer Treinwas Installatie (TWI)
Als service op het rangeerterrein (circa 100.000m2) komt een treinwasinstallatie. Civiel realiseert hier in recordtempo een fundatie. Meest interessante detail is het in te storten spoorstaafsysteem in samenwerking met collega’s van VolkerRail.

Noorderspoort Kunstwerk 2 spoorbrug Marsweg

Kunstwerk 1 spoorbrug Hortensiastraat

De onderbouw is volop in productie. Het prefab trappenhuis is geplaatst en de landhoofdsloven zijn gestort. In week 19 worden de liggers gelegd door Spanbeton.

Kunstwerk 2 spoorbrug Marsweg
In september is hier gestart met een 3-weekse afsluiting, waarin we 24/7 werkten. Inmiddels wordt het kunstwerk afgebouwd en zijn de dekken afgevijzeld. De fietspaden worden afgerond en in juni rijden de collega’s van VolkerRail hier ballast.

Kunstwerk 3 Spoorbruggen Nieuwe Wetering

Hier wordt tegelijkertijd gewerkt aan de prefab casings voor de tussensteunpunten, de traditionele landhoofden en het viertal dekken, dat voorzien is van prefab liggers.

De prefab casings bestaan uit 3 elementen per steunpunt, elk deels gestort met antraciet gekleurd beton. Na realisatie op de kant, worden de elementen gemonteerd op een staalconstructie over de schoorpalen in de Nieuwe Wetering. Bijzonder is dat de schoorpalen zijn ingemeten en de posities/standen ervan direct zijn verwerkt in de casings. Na montage volgt vlecht- en stortwerk ter plaatse.

De prefab liggers zijn, na montage, voorzien van eps blokken als bekisting. De fixatiepunten, om bijvoorbeeld remkrachten van boven- naar onderbouw te verplaatsen, vormen bewerkelijke details.

Kunstwerk 16 onderdoorgang KW03

Onder kunstwerk 3, in het dijklichaam, wordt een onderdoorgang voor fietsers gerealiseerd. Krap in zowel fysieke zin, als beschikbare realisatietijd. De realisatie is daarbij onderworpen aan bijvoorbeeld de volgende beperkingen: toestemmingen van Waterschap, een flink fluctuerend waterpeil in de Nieuwe Wetering, het raakvlak met KW03 en de beperkte logistieke mogelijkheden richting de indienststelling van de Slinger.

NoorderSpoort Kunstwerk 4 spoorbrug Ceintuurbaan

Kunstwerk 4 spoorbrug Ceintuurbaan

Dit kunstwerk wordt volledig anders uitgevoerd dan opdrachtgever ooit had voorzien. De uitbreiding met een spoor- en verkeersdek, brengt het evenwicht van de bestaande onderdoorgang in gevaar. Om deze reden boorden we 9 grote gaten (diameter circa 1m1) in de bestaande waterkelder, boren we hier palen doorheen en werken we het betonwerk waterdicht af.

Momenteel wordt gewerkt aan de landhoofden en het middensteunpunt, ter voorbereiding op de dekconstructie. Deze dekconstructie wordt verhoogd gebouwd op een hulpconstructie, in verkeersfasering.

Kunstwerk 5 spoorbrug Zalnese Wetering

De fundatiewerkzaamheden zijn afgerond. Gestart is met de betonnen landhoofden, om binnenkort de liggers aan te brengen.

Kunstwerk 6 Dive Under Herfte
Per week wordt hier een vloer en wand (lengte circa 25m1) gerealiseerd. Deze flow is kort onderbroken, door verminderd beschikbare capaciteit, maar inmiddels in ere hersteld. De liggers van het spoorkruisende deel (lengte circa 144m1) zijn gemonteerd.

De werkzaamheden om project Zwolle-Herfte te realiseren worden uitgevoerd in project ZwolleSpoort; een aannemerscombinatie van de VolkerWessels-ondernemingen VolkerRail, Van Hattum en Blankevoort en KWS. Het werk wordt uitgevoerd in opdracht van de Zwolse Alliantie Zwaluw (ProRail).