icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo
Nieuws · 10 september 2021

Provincie Noord-Holland gunt bouwteamfase Renovatie Koopvaardersschutsluis aan Van Hattum en Blankevoort

Provincie Noord-Holland heeft het project Renovatie Koopvaardersschutsluis in Den Helder definitief gegund aan Van Hattum en Blankevoort. Het betreft een tweefasen-contract, waarbij Van Hattum en Blankevoort in eerste instantie opdracht heeft gekregen om samen met de provincie in de eerste fase een definitief ontwerp op te stellen. De wederzijdse intentie is om voor de tweede fase een uitvoeringsovereenkomst af te sluiten voor uitwerking van het uitvoeringsontwerp en de daadwerkelijke realisatie van het project. Dit jaar en komend jaar gaan we samen met de provincie, onze partners en alle stakeholders op zoek naar de beste oplossing voor de renovatie en verlenging.

Noodzaak renovatie Koopvaardersschutsluis

De huidige Koopvaardersschutsluis is in 1985 aangelegd en verbindt het Noordhollandsch Kanaal met de Waddenzee. De 85 meter lange sluis wordt dagelijks intensief gebruikt door zowel beroeps- als recreatievaart. Tijdens groot onderhoud in 2015 zijn in de stalen damwanden van de sluiskolk gaten geconstateerd. Deze gaten zijn toen tijdelijk gerepareerd. Uit nader onderzoek is gebleken dat de damwanden worden aangetast door een bacterie (MIC) en dat renovatie noodzakelijk is. Naast de renovatie wordt de Koopvaardersschutsluis ook met 30 meter verlengd om grotere schepen te schutten en de sluis daarmee toekomstbestendig te maken

Samenwerking in een bouwteam

Samen met de Provincie Noord-Holland bekijken we oplossingen voor de renovatie en verlenging van de Koopvaardersschutsluis. Tijdens deze gezamenlijke zoektocht proberen we te komen tot een zo kort mogelijke stremming van de Koopvaardersschutsluis. In dat proces worden alle betrokkenen meegenomen.  

Uitstekende invulling van de uitvraag

De Provincie Noord-Holland vroeg naar een bouwteampartner met waterbouwexpertise en uitvoeringslef om het ontwerp en voorbereiding van de renovatie op zich te nemen. In de afgelopen maanden hebben wij samen met de inbreng van onze partners Beens, Hollandia, Vialis, VSF en Blue Amigo gewerkt aan de invulling van deze uitvraag. De terugkoppeling en beoordeling van de ingediende plannen door de provincie zijn zeer positief en daar zijn we trots op!