icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo
Nieuws · 20 oktober 2022

Realisatie ringmuur Teylingereind levert aanvullende opdracht voor loopbrug op

In verband met de uitbreiding van Forensisch centrum Teylingereind heeft Van Hattum en Blankevoort in juni 2021 de opdracht ontvangen voor de uitbreiding van de ringmuur en de perimeterbeveiliging rondom het complex. Deze werkzaamheden zijn zodanig naar tevredenheid uitgevoerd dat de klant ons ook opdracht heeft verstrekt om eveneens de nieuwe loopbrug tussen twee bestaande gebouwen te realiseren.

Uitbreiding van de ringmuur

De uitbreiding van de ringmuur sluit aan op een bestaande muur en bestaat uit 138 stuks prefab elementen met een hoogte van 5 meter en een breedte van 3,6 meter. Op deze muur is de verlichting en de perimeter beveiliging gemonteerd. Aanpassing van de terreinverhardingen zowel binnen als buiten het complex maken ook deel uit van de opdracht.

Realisatie van de loopbrug

Recent hebben wij een loopbrug geplaatst die twee bestaande bebouwingen met elkaar verbinden. De 15 meter lange loopbrug maakt het eenvoudiger om in beide gebouwen actief te zijn. De ringmuur is in september 2022 opgeleverd. De loopbrug inclusief enkele bouwkundige aanpassingen zal eind van dit jaar operationeel zijn.

Nauwlettende afstemming werkzaamheden

Tijdens het werk in een forensisch centrum is het essentieel dat alles binnen het centrum ongestoord zijn doorgang moet kunnen vinden. Dat betekent dat wij ons aan moeten passen en dat detailafstemming over alle werkzaamheden noodzakelijk is. Door open communicatie tussen de verantwoordelijke werknemers van het Forensisch centrum, de bouwdirectie en VHB verloopt dit heel goed. Het visueel maken van de weekplanningen draagt hier succesvol aan bij.

Tevredenheid over onze werkzaamheden aan de ringmuur en de open communicatie hebben er toe geleid dat ook de opdracht van de loopbrug aan ons is verstrekt. Een mooi compliment voor het volledige team dat zich voor dit project heeft ingezet.

Onderstaand een impressie van het plaatsen van de loopbrug en de realisatie van de uitbreiding van de ringmuur.