icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo
Nieuws · 22 maart 2023

Van Hattum en Blankevoort gaat duurzaamste gemaal Waterschap Hollandse Delta realiseren

Het Waterschap Hollandse Delta heeft in februari, na een intensieve en efficiënte samenwerking tijdens de bouwteamfase, ook de realisatie van het project gemaal Oudenhoorn definitief gegund aan Van Hattum en Blankevoort, Vestiging Zuid. Het project omvat de nieuwbouw van het gemaal inclusief dijkkruising en uitstroomwerk, vispassage en zoetwaterinlaat. Gemaal Oudenhoorn wordt het duurzaamste gemaal van WSHD. Op 21 maart ondertekenden beide partijen de overeenkomst voor dit project.

Noodzakelijke uitbreiding

De uitbreiding van gemaal Oudenhoorn is noodzakelijk voor het waterschap om het waterpeil te beheren. Bovendien zorgt de uitbreiding van het gemaal voor ontlasting van twee gemalen rondom het Haringvliet (gemalen Noordemeer en Gorzeman). De energiekosten kunnen gereduceerd worden, doordat het water niet tweemaal verpompt wordt.

Van bouwteamfase naar realisatie

Nadat begin 2022 opdracht is gegeven om samen, Van Hattum Blankevoort (VHB) en Waterschap Hollandse Delta (WSHD), het bouwteam vorm te geven, heeft VHB eind 2022 in samenwerking met Den Boer CCI het DO afgerond. Naast de inbreng van VHB en Den Boer CCI hebben vanuit WSHD de beheer- en onderhoudsafdelingen van WSHD direct hun inbreng geleverd aan het ontwerp. Het gebruik van een 3D-model heeft geleid tot goede interactie en draagvlak.

Duurzaamste gemaal van Waterschap Hollandse Delta

Naast de uitwerking van het toekomstbestendige, nieuwe gemaal is het ook het meest duurzame gemaal van WSHD. Door zoveel mogelijk hergebruik van bestaande materialen, het toepassen van flora- en fauna stimulerende maatregelen, zoals onder andere vleermuiskasten en de aanleg van een tiny forrest, in combinatie met een modulaire bovenbouw van het gemaal met een lage milieu impact, is met het huidige ontwerp maar liefst een reductie van 82% CO2 t.o.v. het referentie-ontwerp behaald. Daarmee zet VHB een mooie stap richting haar ambitie om in 2030 emissievrij te werken.

Het project op hoofdlijnen

  • Het deels slopen en vervangen van het huidige gemaal (incl. instroomwerk, persleiding, dijkkruising, inlaat en uitstroomwerk);
  • het realiseren van één nieuw pompgemaal, inclusief bovenbouw;
  • toepassen van een visvriendelijke pomp met een capaciteit van minimaal 137 m3/min;
  • nieuwe zoetwater/visinlaat voorziening (400mm) met vacuüminstallatie;

De uitvoering op de projectlocatie start op 3 april, naar verwachting zijn de werkzaamheden medio voorjaar 2024 afgerond.

 

Op de foto v.l.n.r. Richard Leurs (WSHD), Tom Maase (VHB), Dick van Erkel (VHB), Roland Vissers (WSHD), Johan Peek (VHB) en Irene Maaskant (WSHD).