icon-mail-company icon-phone icon-link icon-download icon-instagram icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane
Nieuws · 13 juni 2017

Verhoogde keersluis De Whaa Zwartsluis klaar voor de toekomst

Dinsdag 13 juni heropenden programmadirecteur Richard Jorissen HWBP (Hoogwaterbeschermingsprogramma) en dagelijks bestuurslid van het waterschap Hans de Jong de keersluis met een officieel tintje.

Opening

Omdat keersluis de Whaa in Zwartsluis niet voldeed aan de geldende normen voor de waterveiligheid, heeft het waterschap deze sluis verhoogd en de sluitingsprocedure verbeterd.

 

Van Hattum en Blankevoort was in een bouwteam met het waterschap Drents Overijsselse Delta verantwoordelijk voor het definitief ontwerp en de verhoging van de sluis.

 

Keersluis De Whaa sluit bij hoogwater op het Zwarte Water en voorkomt hiermee dat water via kolk de Whaa het achterliggende gebied kan instromen. Om aan de geldende veiligheidseisen te voldoen is de keersluis verhoogd met 0,75 meter van 1,78 meter tot 2,53 meter boven NAP. Dit geldt ook voor de betonnen landhoofden en sluisdeuren. Ook heeft het waterschap de sluitingsprocedure aangescherpt.