Zoeken

Drie projecten genomineerd voor Schreudersprijs 2022

De Stichting A.M. Schreuders reikt dit jaar voor de twaalfde keer dé prijs voor ondergrondse bouwprojecten uit. Dé prijs voor een bijzondere prestatie op het gebied van ondergronds bouwen. Van Hattum en Blankevoort is goed vertegenwoordigd; maar liefst drie projecten waarbij Van Hattum en Blankevoort en haar business unit Volker Staal en Funderingen (beide onderdeel van VolkerWessels) betrokken zijn, zijn genomineerd voor de prestigieuze prijs.

Schreudersprijslogo_100%_FC-voor-website.jpg

Grote, professionele roem

Een onafhankelijke jury van deskundigen heeft alle inzendingen beoordeeld en de beste geselecteerd. Uit deze genomineerden wordt de winnaar aangewezen. Tijdens het COB-congres op 20 juni 2022 wordt de winnaar van de Schreudersprijs bekend gemaakt. De winnaar ontvangt grote, professionele roem en 25.000 euro.

Genomineerde projecten

Van Hattum en Blankevoort en Volker Staal en Funderingen zijn betrokken bij de projecten: 

  • Nieuwe universiteitsbibliotheek in monumentale panden Binnengasthuisterrein

  • Renovatie zinkvoegen metrotunnel Rotterdam

  • IJboulevard, fietsenstalling en aanvaarbescherming

     

UVA.PNG

Nieuwe universiteitsbibliotheek in monumentale panden Binnengasthuisterrein

In opdracht van de UvA wordt het monumentale Binnengasthuisterrein omgebouwd tot de nieuwe universiteitsbibliotheek. Werken aan monumentale panden in de binnenstad van Amsterdam is een grote uitdaging. Helemaal als deze panden ook nog onderkelderd worden en van een geheel nieuwe fundering worden voorzien. Door middel van vijzeljukken, gedragen door 650 nieuwe funderingspalen, is de Tweede Chirurgische Kliniek voorzichtig opgevangen, ontgraven en onderkelderd, om vervolgens met een overkapping te worden samengevoegd met het Zusterhuis. Voor het vijzelen zijn de nieuwe funderingspalen aangebracht in kleine ruimtes met beperkte hoogte. Voor de onderkeldering is de wanden-dakmethode toegepast. Hiervoor zijn de damwandplanken pal langs de bestaande gevelconstructies ingebracht. Uitdagingen hierbij waren logistiek, bewaking van alle kritische binnenstedelijke infrastructuur, omliggende monumentale panden en de constructieve veiligheid van de kliniek zelf. De betrokken partijen hebben door samenwerking alle uitdagingen in kaart gebracht, afgebakend en beheerst. Deze verbouwing levert een duurzame, 21e-eeuwse bibliotheek op.

 

Ingediend door: Universiteit van Amsterdam, BouwRisk, CRUX Engineering, Van Rossum Raadgevende Ingenieurs, Drees & Sommer, IsolveProblems, Van Hattum en Blankevoort en Volker Staal en Funderingen

Over project Onderbouw nieuwe universiteitsbibliotheek UvA
Zinkvoegen.PNG

Renovatie zinkvoegen metrotunnel Rotterdam

Januari 2015 kreeg de RET een melding van loshangende bekleding in de metrotunnel van Rotterdam CS naar Leuvehaven. Er bleek sprake te zijn van betonschade en het bezwijken van bevestigingen van de rubber dilatatieprofielen in meerdere voegen. In de afgelopen jaren is in bouwteamverband gewerkt aan het zekeren en herstellen van de voegen d.m.v. betonreparaties en montage van nieuwe stalen fixaties. De tunnel is onderdeel van een van de drukste metrolijnen van Rotterdam; afsluiten zou grote maatschappelijke impact hebben, het werk wordt daarom tijdens nachtelijke buitendienststellingen uitgevoerd. Een gedegen voorbereiding is daarmee vereist, waarbij alle oplossingen d.m.v. proeven vooraf zijn getest. Werken vanaf maaiveld is ook geen optie en dit vraagt inventiviteit van het team, dat erin slaagt een gedegen oplossing te ontwerpen en te realiseren. Met een monitoringsysteem dat de voegen en fixaties in de gaten houdt, wordt op het gebied van assetmanagement ook gebruikgemaakt van de modernste technieken. Het resultaat is dat de metroreiziger en de stad Rotterdam de afgelopen zeven jaar geen hinder hebben ondervonden van de werkzaamheden en de tunnel de komende vijftig jaar weer veilig en functioneel zal zijn.

Ingediend door: RET, Ingenieursbureau Rotterdam, Van Hattum en Blankevoort en BAM infra

Over project Renovatie zinkvoegen Metrotunnel Rotterdam
IJboulevard.PNG

IJboulevard, fietsenstalling en aanvaarbescherming

IJboulevard is een ondergrondse fietsenstalling met een duurzame, hoogwaardige uitstraling, met plaats voor vierduizend fietsen. Een losstaande aanvaarbescherming kan schepen, die uit het roer lopen, geleiden. Samen met de aantrekkelijke wandelboulevard op het dak, wordt gezorgd voor een totale upgrade van het maaiveld. Vanaf het initiatief tot en met de realisatie, was risicobeheersing een vereiste, waarbij schade aan omgevingsobjecten, zoals onderliggende Noord/Zuidlijn en de achterliggende kistdam, voorkomen moest worden. Bij een aanvaarsituatie dient schade aan de fietsenstalling te worden voorkomen en er diende rekening gehouden te worden met onvoorziene zaken in de ondergrond. Dit resulteerde in een duurzaam ontwerp, waarbij door het lage gewicht vijftig procent van de palen van het referentie-ontwerp bespaard werd. Het was een vereiste dat alle materialen, materieel en mensen, benodigd voor de bouw, over het water werden aangevoerd, om overlast voor de omgeving te minimaliseren. Het voorbouwen van de fietsenstalling in drie (tunnel)elementen in het westelijk havengebied en deze over water in te varen op de projectlocatie, voorzag hier maximaal in. Voor het eerst zijn betonnen (tunnel)elementen afgezonken op vooraf trillingsvrij geïnstalleerde funderingspalen. Een technisch, innovatief hoogstandje van civiele techniek en Hollandse waterbouwkunde.

Ingediend door: Van Hattum en Blankevoort, VenhoevenCS architecture en gemeente Amsterdam

 

Over project IJboulevard

Overige genomineerde

Het vierde genomineerde project is de Corbulotunnel RijnlandRoute. Meer informatie hierover staat op de website van het Centrum Ondergronds Bouwen. 

Meer over de Schreudersprijs