Zoeken

Renovatie Koopvaardersschutsluis in de startblokken

De wanden van de Koopvaardersschutsluis kunnen worden hersteld zonder stremming van de scheepvaart. Dat is het resultaat van de samenwerking tussen Van Hattum en Blankevoort en provincie Noord-Holland in bouwteamverband. De uitvoeringsovereenkomst is getekend door gedeputeerde provincie Noord-Holland Jeroen Olthof en de algemeen directeur van Van Hattum en Blankevoort, Jeroen Bonekamp. Daarmee kunnen we begin april buiten van start!

bouwteamfase foto5.jpg

Noodzakelijke renovatie

De huidige Koopvaardersschutsluis is in 1985 aangelegd en verbindt het Noordhollandsch Kanaal met de Waddenzee. De 85 meter lange sluis wordt dagelijks intensief gebruikt door zowel beroeps- als recreatievaart. Tijdens eerder uitgevoerd groot onderhoud zijn in de stalen damwanden van de sluiskolk gaten geconstateerd. Deze gaten zijn toen tijdelijk gerepareerd. Uit nader onderzoek is gebleken dat de damwanden worden aangetast door een bacterie (MIC) en dat renovatie noodzakelijk is.

Jeroen2.jpg
Op de foto: rechts gedeputeerde provincie Noord-Holland Jeroen Olthof en links de algemeen directeur van Van Hattum en Blankevoort, Jeroen Bonekamp.

Twee-fasen-contract

In september 2021 is het twee-fasen-contract gegund aan Van Hattum en Blankevoort. In de eerste fase hebben we in een bouwteam met de provincie Noord-Holland, oplossingen bedacht voor de renovatie van de Koopvaardersschutsluis en hebben we een definitief ontwerp opgesteld. Op basis van een goede samenwerking met een goed resultaat, is ook de overeenkomst voor de tweede fase getekend. In deze fase gaan we aan de slag met de uitwerking van het uitvoeringsontwerp en de daadwerkelijke realisatie van het project.

3 jaar renoveren zonder stremming van het scheepvaartverkeer

De sluis blijft in gebruik doordat er vanaf de kant wordt gewerkt. Eerder werd gedacht dat de sluis dicht moest en dat er een omvaarroute moest komen. Doordat er gekozen is voor de aanpak vanaf de kant is dit niet meer nodig.

Planning

De renovatie aan de Koopvaardersschutsluis start begin april 2023. De stalen sluiswanden worden vervangen door betonnen wanden. De westkant is als eerste aan de beurt. We beginnen met het plaatsen van een damwand om de grond achter de sluiswand af te kunnen graven. Vervolgens wordt er na de zomer vanuit de bouwkuip gewerkt aan de constructie van de sluiswand. In de zomer van 2024 beginnen de werkzaamheden aan de oostkant waardoor de renovatie tot en met het voorjaar van 2026 in beslag neemt.

IMG_8384.JPG
De jetgroutmachine van VSF

Jetgrouten

Nadat de grond in stapjes is ontgraven, worden er gaten geboord in de constructie van de sluis. Grout, een samenstelling van cement en water, wordt vervolgens door deze gaten 10 meter diep in de grond geïnjecteerd. Het cement-watermengsel vermengt zich onder hoge druk met de ondergrond. Dit noemen ze jetgrouten (ook wel VHP-grouting genoemd). Op deze manier worden massieve kolommen (groutlichamen) gemaakt en naast elkaar vormen die de nieuwe wand. Het jetgrouten is trillingsvrij, geluidsarm en wordt door VSF uitgevoerd.

Meer over jetgrouten