Zoeken

ROGO

Kilometers kademuren en een veelvoud aan bruggen, Amsterdam is van oudsher verbonden met het water. Gemeente Amsterdam zet in op het veilig en bereikbaar houden van de stad en heeft daarvoor een Raamovereenkomst Groot Onderhoud (ROGO) Civiele Constructies op de markt gebracht. Met elkaar zorgen we voor het veilig en bereikbaar houden van de stad Amsterdam. Binnen deze raamovereenkomst is o.a. Van Hattum en Blankevoort verantwoordelijk voor het onderhoud aan tal van bruggen waarvan een aantal bruggen momenteel in onderhoud zijn. Ook is een aantal bruggen vorig jaar en dit jaar al opgeleverd zoals:

Brug 1895.png
Brug 414.png

Brug 414

Voorafgaand aan het onderhoud aan brug 414 is een schade-onderzoek uitgevoerd. Vervolgens zijn er betonreparaties aan het brugdek en de landhoofden uitgevoerd, nieuwe voegen in het brugdek en een nieuwe hemelwaterafvoer aangebracht, voegen van de trap hersteld, nieuwe slijtlaag aangebracht en is het beton en de stalen leuningen geconserveerd. 
In samenwerking met: Gebr. Van Kessel Speciale Technieken en Producten (STEP)

Brug 483.png

Brug 483

Op een hoogte van 5 meter boven het brugdek zijn de balanspriemen gedemonteerd. Hiervoor is een hijsplan opgesteld en zijn er bereikbaarheidsmaatregelen getroffen. De balanspriem is met begeleiding op transport gezet en naar een opslag vervoerd.  
Hiernaast zijn er, in een bouwteam samenstelling met Gemeente Amsterdam en Meerdink bruggen, vier varianten van een nieuwe brug uitgewerkt. Hiervan is de meeste duurzame variant gekozen, momenteel wordt dit ontwerp uitgewerkt. Verwachting is dat rond de zomer de brug vervangen wordt met zoveel mogelijk secundaire materialen! 
In samenwerking met: Meerdink Bruggen

Brug 1895

Maandag 14 maart 2022 is brug 1895 aan het Cristoffel Plantijnpad in Amsterdam opgeleverd. De brug is tijdelijk verwijderd en na onderhoudswerkzaamheden weer teruggeplaatst. Het brugdek is gedemonteerd, er zijn nieuwe funderingspalen en beschoeiing aangebracht, landhoofden zijn gerealiseerd en vervolgens is het bestaande brugdek teruggeplaatst.  
In samenwerking met: KWS Infra en Holland Scherm

Brug 2474.png

Brug 2474

In het betonnen landhoofd van brug 2474 – beter bekend als de Elsje Christiaansbrug - zat een grote scheur die hersteld moest worden. Na het verwijderen van lichtbeton aan de schampkanten, zijn er ook betonreparaties aan het brugdek uitgevoerd. Met het aanbrengen van nieuwe stootplaten en het conserveren van het beton en de stalen leuningen – in dezelfde kleur als het monumentaal brugwachtershuisje – is de brug weer gereed voor gebruik. 
In samenwerking met: Gebr. Van Kessel & KWS Infra