icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Werken in bouwteams en allianties: ‘Samen kom je verder’

Samenwerken in bouwteamverband is populair bij opdrachtgevers én opdrachtnemers. En terecht. In het bouwteam zijn opdrachtgever en -nemer als gelijkwaardige partners aan het werk, van ontwerp tot en met uitvoering.

Samenwerken op basis van gelijkwaardigheid

Dat zorgt voor meer deskundigheid vroeg in het ontwerptraject - met name kennis over uitvoerbaarheid - wat leidt tot betere beheersbaarheid van een project. De gelijkwaardigheid stimuleert de betrokkenheid en verantwoordelijkheid van beide partijen en ook dat zorgt voor betere beheersing van tijd en kosten. De kwaliteit van het werk neemt ondertussen alleen maar toe, terwijl de samenwerking steeds leuker wordt!

Waarom een bouwteam of alliantie?

Bouwteams en allianties zijn vooral geschikt voor complexe projecten, bijvoorbeeld als er sprake is van een uitdagende planning, wanneer veel omgevingsfactoren de plannen beïnvloeden of indien innovatie gewenst is. De specialistische kennis van de aannemer komt in die gevallen goed van pas. 

Steeds meer opdrachtgevers kiezen er dan ook voor omhun project in de markt te zetten als een twee-fasen contract. In de eerste (bouwteam)fase maken opdrachtgever en aannemer samen het ontwerp en werken zij de uitvoeringswijze uit. Daarbij neemt het team de betrokken omgevingspartijen en de beheersorganisatie mee. De aannemer kan daarna een betrouwbare prijs en risicoverdeling vaststellen. Als beide partijen tevreden zijn over ontwerp, prijs en risico’s, komt de tweede (uitvoerings)fase aan bod. Dankzij de actieve rol in het voortraject komt de aannemer direct goed beslagen ten ijs. Is er géén overeenstemming, dan kan de opdrachtgever kiezen om niet over te gaan tot uitvoering, zonder verdere contractuele verplichtingen richting de aannemer. Dit laatste gebeurt overigens zelden.

Samenwerken zit in onze genen

Bij Van Hattum en Blankevoort houden we van bouwteamsamenwerkingen, want daarin komt onze toegevoegde waarde goed tot z’n recht. Onze organisatie drijft namelijk op vakmanschap. Vakmensen hebben als hoogste streven de kwaliteit van het resultaat te maximaliseren en het bouwteam biedt daar alle ruimte voor. 

Het is net een voetbalteam. Iedereen zet kennis en vaardigheden in voor het behalen van het gemeenschappelijke doel. De teamleden vertrouwen op elkaars vakmanschap en op ieders overzicht in het moment en vullen elkaar per definitie aan. Kwaliteit is daarbij maatwerk. Iedere aanpak of oplossing moet optimaal bijdragen aan het succes en de doelen van de opdrachtgever bepalen wat dat succes is. Hoe meer bouwteams, hoe beter!

Aandachtspunten volgens Van Hattum en Blankevoort

Wij werken regelmatig in bouwteamverband voor verschillende opdrachtgevers. Dit leidt tot kwalitatief goede projecten waarbij we echt meerwaarde leveren door op vakmanschap gebaseerde samenwerking in de bouwteamfase. Maar er zijn ook aandachtspunten, bijvoorbeeld bij de start van een bouwteam en bij het opstellen van een transparante prijs.

Een opdrachtgever werkt vaak al jaren aan een project. Op het moment dat de aannemer aanhaakt, hoopt de opdrachtgever direct in een versnelling te komen. Dat kan in de praktijk tegenvallen. De teamleden van de aannemer kennen de details van het project nog onvoldoende en hebben tijd nodig om de projectdoelstellingen te doorgronden. Stilstaan bij een goede start tijdens een doordachte PSU is daarom belangrijk. ‘Vertragen om te versnellen’ noemen we dat. Voor de inrichting van het proces voor een beheerst project nemen we ruim de tijd. 

Daarnaast ervaren we dat het bouwteam vast kan lopen in zijn eigen kokervisie. Om dit te voorkomen en kwaliteit van de bouwteamproducten te garanderen, schakelen we een expertteam in. Dit heeft specialistische kennis van techniek, omgevings- en risicomanagement en voert ‘Gate Reviews’ uit. 

Prijs is altijd een aandachtspunt en zeker in een bouwteam: ‘betaal ik als opdrachtgever niet teveel?’ Door te werken met openboekmethode volgens de standaardsystematiek voor kostenbeheersing (SSK) zijn eenheidsprijzen en uurtarieven altijd inzichtelijk. Belangrijk is kaders en uitgangspunten helder te hebben en ook om de juiste verwachting te scheppen. We starten met een raming met onzekerheidsmarge en scherpen deze telkens aan tijdens de voortgang van het bouwteam. De opdrachtgever komt zo nooit voor verrassingen te staan.

‘Samen kom je verder’

Als we deze aandachtspunten in acht nemen zijn bouwteams en allianties een prachtig middel voor succesvolle samenwerking op complexe infraprojecten. Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder en als het aan ons ligt, gaan we ervoor!

Selectie van bouwteam projecten Van Hattum en Blankevoort

Project

Fase

Contract

Opdrachtgever

Kelder en hal oven 25

afgerond

UAV

TATA Steel

Biltlaan en Julianabrug

afgerond

UAV

Gemeente Katwijk

A2 Hooggelegen

afgerond

Alliantie

Rijkswaterstaat

OV-SAAL

afgerond

Alliantie

ProRail

Zwolle Herfte

afgerond

Alliantie

ProRail

De grote kruising

realisatie

UAV

Gemeente Krimpen a/d IJssel

Reinwaterkelder

ontwerp

UAV-gc

Waterbedrijf Vitens

Cruquiusbrug

ontwerp

UAV-gc

Provincie Noord-Holland

Koopvaardersschutsluis

ontwerp

UAV-gc

Provincie Noord-Holland

Kooymont *

ontwerp

DOEN

Rijkswaterstaat

Balgstuwen Ringvaart

planfase

UAV-gc

Hoogheemraadschap Rijnland

* gedachtegoed met twee fasen contract