icon-mail-company icon-phone icon-link icon-download icon-instagram icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane

Een kolomluw kunstwerk…

In Tiel bouwen we samen met de collega’s van Van Bergen Bouw en Ontwikkeling, Homij Technische Installaties en Gebr. Van Kessel aan het nieuwe visitekaartje van de stad: cultuurcentrum De Westluidense Poort. Een van de technische hoogstandjes van het project is de, op ESPA normering gebaseerde, vierlaagse, duurzame ondergrondse parkeergarage direct naast een waterkering. Bijzondere aandacht ging daarbij uit naar de kolombreedte en toegankelijkheid.

‘De gemeente Tiel legde bij de aanbesteding een stevig eisenpakket op tafel met twee belangrijke uitgangspunten voor het parkeren: comfort en (sociale) veiligheid. We stonden voor de uitdaging om op een relatief kleine ruimte toch 583 parkeerplekken te creëren. Met zo min mogelijk draagkolommen die de doorkijk beperken en het parkeren bemoeilijken’, licht hoofd bedrijfsbureau Johan van Staalduinen toe.

Ondergronds entree

‘De parkeerlagen zijn om die reden opvallend ‘kolomluw’. Dat vraagt wel om extra zware vloerplaten  die ook het bovenliggende cultuurcluster nog kunnen dragen. De kolommen vind je aan het einde van de parkeervakken. Op deze manier ontstaat een relatief brede overspanning van vijftien meter. In de lengte van de parkeergarage kunnen 32 tot 37 auto’s naast elkaar staan. Door het beperkte aantal kolommen zijn de parkeerlagen overzichtelijk ingericht met ruime zichtlijnen voor bestuurders. De entree bevindt zich ondergronds in de middenberm en kan afhankelijk van de meest dominante verkeersstroom aangepast worden van twee naar drie in- en uitstromen. Een ongelijkvloerse kruising voorkomt dat het verkeer richting het centrum wordt gehinderd.

Hoogst haalbare EMVI

‘Een andere uitdaging is de ligging van het bouwproject. Vlak naast De Westluidense Poort bevindt zich een waterkering met de nodige risico’s voor lekkages en wateroverlast. Onze specifieke kennis en oplossingen op het gebied van bouwputten, innovatieve funderingstechnieken en tunnel- en waterbouw wisten we de gemeente Tiel voor de volle 100% te overtuigen. Door slim na te denken over het ontwerp hoeven we namelijk niet in het dijklichaam te graven. Er zijn tijdens de bouw en in de eindfase dan ook geen extra ingrepen nodig om de waterkering te garanderen. Uiteindelijk werd ons ontwerp - dat we in eigen huis ontwikkelden - in de tender beloond met de hoogst haalbare EMVI-score.’