Zoeken
03_warmtehub_rotterdam.jpg

Boosterstations Nieuwe Warmteweg

In de Rotterdamse haven komt een grote hoeveelheid warmte vrij bij industriële processen. Deze restwarmte verdwijnt nu in de atmosfeer of wordt geloosd in water, terwijl het ook heel goed kan worden ingezet voor het verwarmen van huizen of bedrijven. Dit is de gedachte achter het warmtenet: restwarmte die over is, wordt via een netwerk van leidingen elders weer nuttig ingezet. Hierdoor zijn straks veel individuele, gasgestookte verwarmingsketels overbodig. Dankzij de aanleg van het warmtenet wordt jaarlijks alleen al 70 tot 80 kiloton minder CO2 uitgestoten.

Duurzaame energie

Bouw een uniek warmtenet in Rotterdam. Dat was de opdracht die Visser & Smit Hanab, zusterbedrijf van Van Hattum en Blankevoort en beiden onderdeel van VolkerWessels, kreeg van Warmte Bedrijf Rotterdam. Een ideale klus voor de specialist in verbindingen, netwerken en installaties voor water en energie. Van Hattum en Blankevoort was verantwoordelijk voor de civieltechnische en bouwkundige werkzaamheden aan de gebouwen waar de pompinstallaties staan. Integrale samenwerking is de kracht van de VolkerWessels bedrijven, waarbij ontzorgen en proactief acteren voorop stonden.

 

Het warmtetransportnetwerk bevat 26 kilometer ondergronds leidingwerk. Door middel van boosterstations - Engels voor pompstations - wordt het water in het leidingnet op de juiste druk gehouden. Het leidingtracé loopt van de Afval- en Energiecentrale van AVR - Van Gansewinkel in Rozenburg tot hartje Rotterdam. Het warmtenet is zo ontworpen dat langs de gehele route ook andere bedrijven warmte kunnen afnemen of leveren. Daarnaast kan het worden gekoppeld aan andere duurzame energiebronnen zoals aardwarmte, biomassa en zonne-energie. Dit levert uiteindelijk een nog grotere CO2-reductie op.

Integrale samenwerking

Van Hattum en Blankevoort was verantwoordelijk voor de civieltechnische en bouwkundige werkzaamheden aan Boosterstation Hoogvliet, Boosterstation Groene Kruisweg en Warmtehub Brielselaan. In deze gebouwen staan de pompinstallaties die het water in de leidingen op juiste druk moeten houden. Integrale samenwerking is de kracht van de VolkerWessels bedrijven, waarbij ontzorgen en proactief acteren voorop stonden.