Zoeken
IMG_3561.JPG

Busbaan Dichterswijk

Utrecht is een populaire stad om te wonen, werken en bezoeken. De stad groeit en er is steeds meer verkeer. De gemeente wil dat Utrecht bereikbaar, aantrekkelijk en gezond blijft. Doel is het openbaar vervoer een aantrekkelijker alternatief te maken voor de auto. Busbaan Dichterswijk geeft invulling aan deze ambitie. Van Hattum en Blankevoort realiseert samen met KWS Infra vanuit aannemerscombinatie 'HOV Dichterswijk' een betrouwbare en comfortabele openbaar vervoer verbinding met een vrije HOV-busbaan. Deze busbaan is de laatste schakel van een groot HOV netwerk in Utrecht met vrije busbanen.

Betere bereikbaarheid en ontsluiting Utrecht

Met het stedelijk bereikbaarheidsprogramma werkt Utrecht aan haar bereikbaarheid en ontsluiting. In Utrecht wordt daarom niet alleen een netwerk van fietsroutes, maar ook een netwerk van vrijliggende Hoogwaardig Openbaar Vervoer-banen (HOV-banen) gerealiseerd dat een goed alternatief biedt voor de auto.

Het project Busbaan Dichterswijk omvat de realisatie van een betrouwbare en comfortabele openbaar vervoer verbinding met een vrije HOV-busbaan vanaf de Croeselaan tot en met Dr. M.A. van Tellegenlaan en kruispunt Overste den Oudenlaan. Het is de laatste schakel in de aanleg van de HOV Zuidradiaal. De nieuwe infrastructuur van de Van Zijstweg – Dr. M.A. Tellegenlaan moet zodanig worden ingepast dat een veilige verkeerssituatie wordt geboden aan alle verkeersdeelnemers, met name fietsers en voetgangers.

Tegelijkertijd wordt er een fietsonderdoorgang onder de Nelson Mandelabrug gerealiseerd. Met de fietsonderdoorgang onder de brug hoeft het doorgaand fietsverkeer op deze belangrijke fietsroute niet meer de Dr. M.A. Tellegenlaan over te steken. De leefbaarheid voor bewoners en ondernemers in de buurt en een goede doorstroming van het autoverkeer is daarbij zeer belangrijk. Met deze ontwikkeling wordt een goede bereikbaarheid van de westkant van het stationsgebied gerealiseerd.

Combinatie HOV Dichterswijk

Busbaan Dichterswijk wordt in opdracht van de Gemeente Utrecht gerealiseerd door 'Combinatie Dichterswijk' bestaande uit KWS Infra en Van Hattum en Blankevoort, beide onderdeel van VolkerWessels, samen met een aantal onderaannemers.

Eindresultaat met allure

Door het ontwerp van HOV Dichterswijk is het mogelijk om een belangrijke ontsluitingsroute van en naar het stationsgebied te maken voor Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) ingepast in de lokale infrastructuur. Daarin krijgen niet alleen fietser en voetganger een goede en veilige route in het gebied, maar ook de auto. Het is een compact ontwerp dat goed past bij de allure van een binnenstad waarbij de bereikbaarheid van het omliggende gebied goed gewaarborgd is. 

In de eindsituatie ligt er een bomenlaan met een busbaan in het midden en aan weerszijden een rijstrook voor auto’s, een tweerichtingen fietspad van rood asfalt en een voetpad. Er zijn goede en veilige oversteekplekken voor fiets en voetganger. De maximumsnelheid wordt 30 kilometer per uur voor auto én bus. Tussen de rijbaan en het fietspad komen groene bermen met in totaal 120 bomen. Bij de Kanaalweg ligt een fietsonderdoorgang onder de Nelson Mandelabrug en de expeditiebrug van de Jaarbeurs.

Meer informatie over het project