icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo
Utrecht

A2 Hooggelegen

De scope van het project bestond uit het verbreden van de A2  tussen de Leidsche Rijn Tunnel en knooppunt Oudenrijn naar 2 x 5 rijstroken, inclusief een nieuwe aansluiting Hooggelegen naar het centrum van Utrecht. In opdracht van de gemeente Utrecht werd de Stadsweg aangelegd en een nieuw viaduct over de A2 gebouwd, het Taatse Viaduct. De Meernbrug over het Amsterdam Rijnkanaal werd opgeknapt en verhoogd. Tenslotte moesten er ook geluidwerende voorzieningen komen.

Opdrachtgever
Contract
Design & Construct Integraal
Onderdeel van
Uitvoerigsperiode
2007 - 2011
Uitwerking ontwerp

Een bijzonder project

Project A2 Hooggelegen was om een aantal redenen een bijzonder project. Om te beginnen was de tijdsdruk hoog: het project A2 Hooggelegen moest eind 2010 gerealiseerd zijn. Daarnaast was het project complex qua verkeer. Het ging om een drukke snelweg in stedelijk gebied die tijdens de werkzaamheden geopend moest blijven. Verder werd het project uitgevoerd in een innovatieve samenwerkingsvorm, een Alliantieachtig Verband. Rijkswaterstaat en de bouwcombinatie Trajectum Novum werkten hierin samen op basis van gelijkwaardigheid en vertrouwen. Tenslotte werd een deel van het project, de aanleg van de Stadsweg en het Taatse Viaduct, uitgevoerd in opdracht van gemeente Utrecht. Vanwege deze factoren is er op verschillende niveaus voortdurend overleg geweest met de gemeente Utrecht.

Alliantie

Het Project kreeg een ambitieuze missie mee: "A2 Hooggelegen wordt HET voorbeeldproject voor het succesvol, samen realiseren van een integraal project voor en met de omgeving." Rijkswaterstaat en Trajectum Novum werkten nauw samen om het project te realiseren. Trajectum Novum bestond uit Van Hattum en Blankevoort, Mourik Groot Ammers, KWS Infra, Boskalis en Vialis. Samenwerken in Alliantieachtig verband betekent iets voor de samenwerking. Daarom zijn er alliantiebeginselen geformuleerd. Deze geven richting aan het project, aan de houding van de medewerkers en geven grond voor de samenwerking. Gelijkwaardigheid en vertrouwen staan hierbij centraal.

 

Mede hierdoor werd dit project in 2013 genomineerd voor de Bouwpluim.