HomeProjecten A4 Delft-Schiedam

A4 Delft-Schiedam

Delft-Schiedam

Al jarenlang is er onvoldoende wegcapaciteit om te voldoen aan het verkeersaanbod tussen Den Haag en Rotterdam. Met de aanleg van de A4 tussen Delft en Schiedam, waarover al meer dan 25 jaar wordt gesproken, komt er een einde aan de files op de A13. Combinatie A4all (Boskalis, Heijmans en VolkerWessels) werkt hard aan de afronding van het verbindende snelwegtracé. 

Historie

De plannen voor het ontbrekende stuk snelweg tussen Delft en Schiedam lagen er al in de jaren ’50 van de vorige eeuw. Met de aanleg van het zandlichaam eind jaren ’60 leek de bouw van de snelweg door te gaan. Door aanhoudende tegenstand uit de omgeving werd de bouw in de jaren ’70 stop gezet. Ruim 40 jaar later, op 18 oktober 2011, tekent Combinatie A4all het contract met Rijkswaterstaat voor de realisatie van het 7 kilometer lange tracé.

verdiepte en halfverdiepte ligging met eco-aquaduct op...

Aansluiting van het nieuwe tracé op de bestaande A4 bij...

Knooppunt Kethelplein

Tunnelmond Noord

Verdiepte ligging , op de achtergrond het eco-aquaduct

Middentunnelkanaal in de landtunnel

Viaduct Oostveenseweg

Een innovatieve snelweg: niet ruiken, zien of horen

Voor de realisatie van de snelweg is rekening gehouden met een goede inpassing van de weg in de omgeving. Voor de ecologische verbinding in Midden-Delfland, de groenblauwe slinger, is er onder andere een eco-aquaduct van 100 meter lang en 40 meter breed aangelegd. Die biedt een aantrekkelijke rustplaats voor weidevogels in de omliggende polder. Speciaal voor dit project is een geluidsabsorberende en brandwerende bekleding voor de wanden in de half-verdiepte en verdiepte ontwikkeld. Deze bekleding zorgt ervoor dat het geluid van de snelweg drastisch wordt gereduceerd en tegelijkertijd de brandveiligheid wordt gegarandeerd. In het ontwerp van de half-verdiepte en verdiepte ligging is er alles aan gedaan om het open polderlandschap te behouden. Vanuit de omliggende polder is niets te zien dat verraad dat er een snelweg doorheen loopt. Het dakpark op de 2 kilometer lange landtunnel biedt de omwonenden van Vlaardingen en Schiedam een plek om te recreëren, ontspannen en sporten.

Inzet vanuit VolkerWessels

Vanuit VolkerWessels wordt door veel werkmaatschappijen een bijdrage geleverd. Een greep uit de verschillende werkzaamheden:

 • Het grondwerk en de asfalteringswerkzaamheden worden door KWS Infra uitgevoerd.
 • Van Hattum en Blankevoort is verantwoordelijk voor de civiele constructies.
 • Vialis realiseert verkeerssystemen en de tunneltechnische installaties van de landtunnel.
 • Volker Staal en Funderingen heeft de cement-bentonietwanden en de stalen damwanden langs de (half)verdiepte ligging gebouwd.
 • Holland Scherm bouwt alle geluidsschermen en geluidsabsorberende bekleding.
 • Van Kessel realiseert de tijdelijke en definitieve bronbemaling. Daarnaast realiseert Van Kessel de beplanting in het project.
 • VolkerRail heeft de tramkruising Brederoweg gerealiseerd tussen Vlaardingen en Schiedam.
 • VolkerWessels Telecom zorgt voor de telecomverbindingen in en om de landtunnel.
 • Visser & Smit Hanab heeft onder andere de droge blusleiding in de verdiepte ligging aangelegd en een aantal leidingen verlegd.
 • HOMIJ Technische installaties heeft de brandblusleiding in de tunnel aangelegd.
 • Smits Neuchâtel heeft een groot deel van de voegconstructies uitgevoerd.
 • Aveco de Bondt heeft een bijdrage geleverd in het ontwerp van de snelweg en in het omgevingsmanagement.
 • Visser & Smit Bouw heeft bijgedragen aan de realisatie van de dienstgebouwen.
 • VolkerInfra is reeds vanaf 2011 in de tenderfase betrokken en daarbij verantwoordelijk voor de invulling van een deel van de koepelorganisatie.

Afronding

Eind 2015 gaat de snelweg open. Tot die tijd wordt er hard gewerkt aan de afronding. Met de openstelling van de snelweg wordt de doorstroming tussen Den Haag en Rotterdam aanzienlijk verbeterd.

 

Voor meer informatie bekijk de site van Rijkswaterstaat

Feiten & cijfers

 • Opdrachtgever
  Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 • Contract
  Design & Construct
 • Uitvoeringsperiode
  2012 - 2015
 • Opdrachtnemer
  A4All, bestaande uit VolkerWessels, Heijmans en Boskalis
 • Betrokken VolkerWessels bedrijven
  Van Hattum en Blankevoort, Volker InfraDesign, KWS Infra, Volker Staal en Funderingen, Vialis
 • Projectcategorieën
  Infra

Gerelateerde projecten

Alle projecten

Gerelateerd nieuws

Meer nieuws

Kethelplein, verkeersboog tussen A4 en A20 is open

Actueel | Persberichten

Rijkswaterstaat legt met het consortium A4all 7 kilometer nieuwe snelweg aan van Delft tot aan het Kethelplein bij Schiedam....

13 juni - Dag van de Bouw

Actueel

Wat komt er kijken bij het bouwen van een brug, tunnel of aquaduct? Hoe zorgen wij dat Nederlanders droge voeten houden?...

Eco-aquaduct A4 Delft-Schiedam officieel geopend

Actueel | Persberichten

Tijdens ‘Dag van de Bouw’ is het 100 meter brede eco-aquaduct officieel geopend. Sindsdien heeft het...

+