icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-instagram icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo
Dalfsen

Brug Vechterweerd

Waterschap Groot Salland (WGS) is initiatiefnemer van het project Vechterweerd binnen het programma Ruimte voor de Vecht. Het programma Ruimte voor de Vecht richt zich op de veiligheid tegen overstromingen en op de ruimtelijke kwaliteit van het Vechtdal. Binnen dit project realiseerden wij de brug Vechterweerd.

Opdrachtergever
Contractvorm
Design & Construct
Start ontwerp
september 2013
Start uitvoering
april 2014
Oplevering project
september 2014

Bij Vechterweerd is een groene nevengeul (moerassige laagten die bij hoog­water meestromen) ten zuiden van de Vecht aangelegd. Aan de noord- en zuidzijde van de stuw lagen de oude toegangswegen door de uiterwaarden. De weg lag verhoogd in de uiterwaarden en belemmerde bij hoge waterstanden de afvoercapaciteit. De toegangsweg is daarom in zijn geheel vervangen door een brug. Daardoor is er nu over een breedte van circa 100 meter een vrije doorstroom van water en wordt de afvoercapaciteit aanzienlijk vergroot. De brug is zo geconstrueerd dat verdere uiterwaardverlaging - en daarmee verdere MHW verlaging in de toekomst - eenvoudig te realiseren is. De brug dient als toegang tot het stuwcom­plex en de landerijen en als onderdeel van een doorgaande verkeersroute.

Best Value Procurement

Door ELJA Beton- en Waterbouw (onderdeel van Van Hattum en Blankevoort) is in de Pre Award Best Value Procurement fase op overtuigende wijze aangetoond aan Waterschap Groot Salland (WGS) dat wij het werk konden realiseren binnen de gestelde criteria op het gebied van tijd, geld, kwaliteit en veiligheid.