HomeProjecten Capaciteitsuitbreiding RWZI Beilen

Capaciteitsuitbreiding RWZI Beilen

Beilen

De werkzaamheden bestonden uit:

 

 • Nieuwbouw ontvangwerk met roostergoedverwijdering en zandvang
 • Nieuwbouw beluchtingstank met indikker
 • Nieuwbouw nabezinktank
 • Nieuwbouw retouslibgemaal
 • Nieuwbouw verdeelwerk
 • Nieuwbouw machinegebouw
 • Nieuwbouw slibopslagtanks
 • Nieuwbouw P-stipper
 • Ombouw bestaande beluchting  (reiniging, sloop en betonwerk)
 • Renovatie bedrijfsgebouw met influentgemaal
 • Diverse putten, fundatieplaten
 • Sloopwerk
 • Grondwerk, bemalingen, leidingwerk en verhardingen
 • Engineering
 • Tijdelijke voorzieningen

Feiten & cijfers

 • Opdrachtgever
  Reest en Wieden
 • Projectcategorieën
  RWZI
+