icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo
Amsterdam

Dijksgrachtbrug

De Marine trekt zich langzaam terug uit Amsterdam. Gemeente Amsterdam wil de Dijksgracht met het marineterrein met elkaar verbinden. Van Hattum en Blankevoort startte in september 2015 met de bouw van de tijdelijke, beweegbare Dijksgrachtbrug voor fiets- en voetgangers.

Opdrachtgever
Gemeente Amsterdam
Bouwtijd
sept 15 t/m dec 15

Niet alleen beste ontwerp

Met de keuze voor een draaibrug die modulair wordt gebouwd en waarbij gebruik wordt gemaakt van nieuwe materialen (om het onderhoud te minimaliseren, de constructietijd te verkorten en een groot aantal risico’s te beheersen), bood Van Hattum en Blankevoort niet alleen het beste ontwerp aan, maar sloot ze ook het best aan bij de wensen van de gemeente.

Meedenkende partner

De slimme aanvoerroutes over water, de beloofde tests van de Centrale Object Bediening, slim partnerschap en een goed verzorgd risicobeheersplan namen de grootste pijnpunten in het dossier al weg. De belofte de omgeving actief te betrekken en zelfs deels te helpen met het aanleggen van een tuin, zorgden er verder voor dat de gemeente in Van Hattum en Blankevoort een betrouwbare, meedenkende partner zag.  

Beperking omgevingshinder

Om hinder te voorkomen maken we tijdens de realisatie gebruik van een trilblok met een hoog frequent en  variabel moment. Dit zorgt ervoor dat het geluid en trillingen tot een minimum beperkt worden.  Daarnaast is de brug op twee fabriekslocaties gemaakt en monteren we de brugdelen op locatie. Dit is een snelle werkmethode die weinig tot geen overlast voor de omwonende veroorzaakt.