icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-instagram icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo
Dalfsen

Dijkverbetering Waterfront Dalfsen

Bij Dalfsen langs de Overijsselse Vecht is de waterkering over een totale lengte van circa 520 meter afgekeurd. De kering inclusief kunstwerk voldoet niet meer aan de eisen van het 'hoogwaterbeschermingsprogramma' en wordt vervangen door een hogere damwand. Het betreft een deel van 200 meter ten westen van de brug en een deel van 320 meter ten oosten van de brug, waarvan de eerste 200 meter naar voren is getrokken ten behoeve van de ontwikkeling van het gebied Waterfront.

Opdrachtgever
Gebiedsontwikkeling

Ontwikkeling van het gebied

De kering wordt geïntegreerd in de gebiedsontwikkeling Waterfront Dalfsen waarin het oude gemeentehuis en de Eshuis fabriek worden vervangen door woningen, appartementen, horeca en winkels. Bij de ontwikkeling van deze wijk is onder andere een promenade voorzien, die aan de Vechtzijde onderlangs de kade loopt. Van Hattum en Blankevoort bouwt ook deze 140 meter lange promenade.

Uitdagende bouwomgeving

De nieuwe 12 meter lange kering (damwand) wordt op dezelfde locatie als de oude gebouwd. Doordat deze zeer dicht op de bestaande bebouwing en onder een aantal bomen staat, worden de damplanken waarnodig gedrukt (silent piler) en in delen (oplassen) aangebracht. Naast de uitdaging met betrekking tot de bebouwing en bomen,  ligt het project ook direct aan de Overijsselse Vecht. De Overijsselse Vecht is een regenrivier die snel kan stijgen zodat het werk behoorlijk kan stagneren. Dit wordt tijdens de werkzaamheden nauw in de gaten gehouden.

Planning

In september 2014 is na definitieve gunning daadwerkelijk de schop in de grond gegaan voor het eerste gedeelte van 200 meter primaire waterkering in opdracht van Waterschap Groot Salland. Tijdens de realisatie is daar ook de promenade bijgekomen in opdracht van Ontwikkelingscombinatie Waterfront (OCW). Verwacht wordt dat alle werkzaamheden aan de kering en promenade in de loop van 2015 worden afgerond.

 

Foto's: Paul Scholten