icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo
Delfzijl

Fundering Windmolenpark Delfzijl Noord

Eneco legde een windmolenpark aan met een capaciteit van 60 tot 65 MegaWatt op de terreinen van Groningen Seaports langs de Schermdijk en de Pier van Oterdum. Van Hattum en Blankevoort realiseerde binnen dit project de fundaties.

Opdrachtgever
Grondverdringende vibropaal
15.000 m1 (608 stuks)
Beton
11000 m3
Uitvoeringsperiode
juni t/m dec 2014

De 4.500 meter lange dijk biedt plaats aan 19 windmolens met een hoogte van 150 meter. De opstellocaties van zand hebben een oppervlakte van 2.000 m2 per stuk met een hoogte van vijf meter. Deze terpen zijn vervolgens bekleed met waterbouwasfalt en stortsteen. Op de Pier van Oterdum zijn op vergelijkbare wijze nog eens vijf opstelplaatsen aangelegd. Het enige verschil is dat deze terpen niet met waterbouwasfalt zijn bekleed, maar met klei. Op deze locatie realiseerde KWS Infra ook een nieuw broedeiland voor vogels. Hiermee kunnen de beperkingen tijdens het broedseizoen op de Schermerdijk worden opgeheven.

VolkerWessels team

KWS Infra werkte mee aan de realisatie van het Windmolenpark Delfzijl Noord (WPDN) met het bouwrijp maken van de ondergrond en het aanleggen van de opstellocaties voor de windmolens. Van Hattum en Blankevoort voerde het betonwerk voor de funderingen uit. Visser & Smit Hanab verzorgde het volledige kabelwerk.Planning

Eind 2014 waren de betonwerkzaamheden gereed. Vervolgens werden de windmolens geplaatst, die jaarlijks 50.000 huishoudens voorzien van groene stroom.