icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo
Betoninnovatie

HyMoCo

Bespaar geld, tijd en milieu met HyMoCo. Een innovatieve manier van het verharden van grotere betonnen constructies.

Risico’s van winterse temperaturen

Bij het storten van betonconstructies is het verhardingstempo vaak sterk afhankelijk van de heersende weersomstandigheden. Ongecontroleerde afkoeling van verse betonspecie zorgt voor sterke aanvangsvertraging, een verhoogde vorstschadekans als het vriest, een traag verhardingstempo en een verhoogd risico van thermische scheurvorming als gevolg van thermische gradiënten in de doorsnede. Bovendien stelt bij koud weer de verhardingstempo-voortgang van constructies vaak nogal teleur. Dit komt mede door de vaak (om andere redenen) verplicht voorgeschreven cementsoorten. Om de hieruit volgende hoge beheers- en herstelkosten te beheersen, ontwikkelde Van Hattum en Blankevoort HyMoCo. We passen het gepatenteerde concept reeds succesvol toe in onze projecten.

De werking van HyMoCo

Met HyMoCo verhardt een betonnen (massa-)constructie vooral gecontroleerder. Voorafgaand aan een massabetonstort brengen we in de regel reeds koelleidingen aan die we verbinden met een (container-) koelaggregaat. Bij HyMoCo plaatsen we in aanvulling hierop in de constructie sensoren. Hiermee lezen we op afstand de conditie van het vers verhardende beton real-time af. Afhankelijk van de betonsoort, het gewenste verhardingstempo, de heersende omgevingstemperaturen en het actuele verhardingsstadium, stroomt nu gecontroleerd en desnoods afwisselend zowel verwarmd als gekoeld water door de constructie. Daardoor sturen we te langzame danwel te snel verlopende betonverharding actief en tijdig bij. Door bij scheurrisico-modellering in de ontwerpfase reeds een, uit planning volgend, gewenst verhardingstempo en mogelijk seizoengebonden weersscenario te koppelen aan een gewenste uitvoeringsmethodiek, borgen we (met behoud van geminimaliseerd scheurrisico) een zo hoog mogelijk verhardingstempo door gebruik te maken van een zo eenvoudig mogelijke cementarme betonreceptuur.

De voordelen op een rij

 • Goedkoper ontwerpen
  U gebruikt langer cementarme zomermengsels, minder te-vroeg-ingezette verwarmde betonmengsels, minder (krimp)wapening, minder doorwerkfaciliteiten.
 • Conform projectplanning realiseren
  U heeft meer planningszekerheid in het koude jaargetijde, dat wil zeggen: onzekerheid over optredende weersituatie en noodzakelijke doorwerkmaatregelen bij koud najaar, winter en koud voorjaar.
 • Goedkoper produceren
  U gebruikt langer (goedkopere) "zomerbetonmengsels". Doordat u op afstand en real-time het verhardingsproces volgt, bespaart u personeelskosten voor begeleiding/bewaking ter plaatse;
 • Gecontroleerd beton verharden
  Door HyMoCo stimuleert en controleert u de verharding actiever in plaats van passief af te wachten tot het moment dat U "veilig" kunt ontkisten.
 • Minder herstel- en onderhoudskosten
  HyMoCo verkleint de kans op scheurvorming nog verder. U bespaart daarmee op dure reparaties middels kunsthars-injecties. Dit zorgt ook voor het realiseren van de gewenste kwaliteit en daarmee de beoogde technische ontwerplevensduur;
 • Energie en CO2-reduceren
  Zomerbetonmengsels hebben een gereduceerd (pc-klinker) cementgehalte. Het is niet nodig om het mengsel onnodig lang (of überhaupt bij temperaturen vlak boven het vriespunt), vooraf te verwarmen. Ook de besparing op bouwtijd, wapening, ter plaatse monitoren en het herstel en onderhoud dragen bij aan CO2-reductie.
  Deze besparingen wegen ruim op tegen de (minimale) extra energie die het extra "vooraf- en/of achteraf" verwarmen verbruikt.