HomeProjecten Verbetering Ipensloter- en Diemerdammersluis

Verbetering Ipensloter- en Diemerdammersluis

Amsterdam

De Ipensloter- en de Diemerdammersluis worden versterkt zodat ze weer voldoen aan de veiligheidseisen zoals vastgelegd in de Waterwet.

Primaire waterkering

De sluizen liggen in de Diemerzeedijk, tussen de Ringweg A10-oost en het natuurgebied De Diemervijfhoek. Ze verbinden het IJmeer/Markermeer met de Amsterdam-Rijnkanaalboezem. Als het water aan de kant van het Amsterdam-Rijnkanaal te hoog staat, voeren de sluizen het teveel aan water af naar het IJmeer. Zo beschermen ze Amsterdam en omgeving tegen hoogwater.

Verdubbeling capaciteit van Ipenslotersluis

In het project ‘Verbetering Ipensloter- en Diemerdammersluis’ zal de Diemerdammersluis volledig worden afgesloten met een damwand aan de kant van het IJmeer. De sluis blijft wel onderdeel van de dijk. De Ipenslotersluis wordt volledig vervangen met behoud van de totale spui- en inlaatcapaciteit van de sluizen. De nieuwe sluis kan twee keer zoveel water afvoeren. De aangepaste constructies worden zo gemaakt dat vissen erdoor kunnen. Op deze plekken zal de dijk straks weer voldoen aan de veiligheidsnormen om het achterliggende gebied te beschermen tegen overstromingen.

 

Bewoners enquête

Door werkzaamheden kan er hinder ontstaan voor omwonende. Wij, Van Hattum en Blankevoort, zijn benieuwd naar uw ervaringen met de werkzaamheden. Graag willen wij u vragen om mee te doen met onze tevredenheidsenquête.

 

Alvast bedankt voor uw medewerking.

 

Start hier de enquête

Feiten & cijfers

+