icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-instagram icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo
Gouda

Tweede Julianasluis Gouda

De Julianasluis in Gouda is een belangrijke schakel in de vaarroute tussen Rotterdam en Amsterdam. Door de aanleg van een tweede sluis (naast de bestaand) wordt beroeps- en recreatievaart van elkaar gescheiden, wat veiliger is. Ook biedt de tweede sluis meer bedrijfszekerheid: Als één sluis in storing of onderhoud is, kan de andere sluis worden gebruikt. De tweede sluis is breder en dieper dan de bestaande sluis.

Opdrachtgever
Contracttype
Design & Construct
Uitvoeringsperiode
mrt 2012 - jun 2014
Uitwerking ontwerp
Bediening en besturing
Damwanden, remmingwerk en verankering
Grondwerk
Kabels en leidingen
Speeltuin en bemaling
Omgevingsmanagement, vergunningen en grondonderzoek
Renovatie Bedieninggebouw
Stalen bruggen
Verkeersmaatregelen

Waarom Van Hattum en Blankevoort?

De provincie Zuid- Holland gunde de uitwerking van het ontwerp en de bouw van de sluis aan Van Hattum en Blankevoort. Overwegingen hierbij waren onder meer de gekozen bouwmethode (minste verkeersstremmingen), de kwaliteit van de plannen, het omgevingsbewustzijn (Bewuste Bouwers) en verkeersveiligheid, het gebruik van system engineering en de ervaring met risicomanagement.

Van Hattum en Blankevoort realiseerde de aanleg van de tweede sluiskolk, de herinrichting van het sluiseiland, inclusief de fiets- en wandelpaden, de kade en de aanwezige speeltuin. Tijdens de werkzaamheden bleef de huidige sluis in werking. Het scheepvaart- en wegverkeer had gewoon doorgang, en ook de maatschappelijke voorzieningen bleven bereikbaar.

sluisdeur 05

Techniek en omgeving

De nieuwe sluiskolk is niet in een traditionele bouwkuip gemaakt, maar bestond uit een stalen damwandconstructie met een onderwaterbetonvloer en betonnen voorhangschorten. Door de monumentale status en enigszins fragiele conditie van de bestaande sluis zijn nabijgelegen hulpdamwandplanken niet  meer verwijderd maar afgebrand. De damwanden gebruiken als kolkwand bood dus vooral budgettair voordelen. 

De schutkolk van de bestaande sluis heeft afmetingen van 115x12 meter. De nieuwe schutkolk is 2 meter breder en wordt uitgevoerd met puntdeuren. Naast de aanleg van de 2e sluis zijn er twee beweegbare bruggen over de sluiskolk en nieuw remmingswerk gekomen.  

 

reserve sluisdeuren

Omgeving

Van Hattum en Blankevoort verzorgt als Bewuste Bouwer de bouwcommunicatie en ondersteunt de opdrachtgever met haar externe communicatie. Speciale aandacht gaat uit naar het (behoud van het) monumentale bedieningsgebouw. In de omgeving komt de rivierdonderpad voor. Waar hun leefgebied wordt verstoord door de aanleg van sluis en voorhavens, wordt de rivierdonderpad gevangen en verplaatst. Ter compensatie wordt elders langs het eiland een oever geschikt gemaakt als nieuw leefgebied.