icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-instagram icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo
Hoorn tot Amsterdam

Innovatieve dijkversterking Markermeerdijken

Op vele plekken zijn de Markermeerdijken afgekeurd, ze voldoen niet meer aan de normen zoals we die in Nederland voor onze veiligheid hanteren. Een potentieel risico voor 1,2 miljoen mensen en een economische waarde van ruim 25 miljard. Tijd voor dijkversterking dus.

Bijzondere alliantiecontractvorm

In een bijzondere alliantiecontractvorm versterken het Hoogheemraadschap Holland Noorderkwartier, Boskalis Nederland, KWS en Van Hattum en Blankevoort als samenwerkingspartners de Markermeerdijken. Doel is dat deze voor de komende 50 jaar veilig zijn. In het consortium bestaande uit VolkerWessels ondernemingen KWS Infra en Van Hattum en Blankevoort  voeren we samen met Boskalis Nederland de werkzaamheden uit. In de alliantie werken medewerkers van HHNK en de medewerkers uit het consortium veel intensiever samen dan gebruikelijk. Niet alleen de technische voorbereiding en realisatie wordt gezamenlijk opgepakt, maar de alliantiepartners zijn ook gezamenlijk verantwoordelijk voor de planstudie en het doorlopen van de juridische procedures. Ook financiële risico’s en meevallers worden gedeeld.

Technische uitdaging

De Markermeerdijken liggen op een ondergrond van veen, de dijk zelf is een monument. Het project kent mede hierdoor enkele bijzondere technische uitdagingen. Er is al uitgebreid onderzoek gedaan naar de situatie. De alliantie is nauw betrokken bij vervolgonderzoeken en denkt mee in oplossingen op basis van de nieuwste inzichten in ontwerp en uitvoering. Het is hierbij een groot voordeel dat het alliantieteam al tijdens de voorbereidende fase is aangesloten. Zo kunnen we gericht onze kennis en expertise inzetten voor innovatieve oplossingen. De specifieke kennis van alle partijen versterkt elkaar. Zo heeft HHNK kennis over de omgeving en waterbeheersing in het achterland en de aannemer kennis over niet bewezen technieken en de uitvoering. Door kennis te bundelen, ontstaat het beste van twee werelden. 

Omgeving blijft betrokken

De ruim 33 kilometer Markermeerdijken tussen Hoorn en Durgerdam worden versterkt zodat mensen hier veilig kunnen blijven leven, wonen en werken. De omgeving was en blijft nauw betrokken. Het gezamenlijk doel is om zowel veiligheid voor 1,2 miljoen inwoners, als recht doen aan het unieke karakter van deze monumentale dijken.

Twee sporen

De alliantie volgt bij de uitwerking van de plannen twee sporen. Voor het eerste spoor werkt het alliantieteam aan uitgekiende dijkontwerpen op basis van de kennis die de afgelopen jaren verzameld is, gecombineerd met nieuwe ideeën en innovaties. Het tweede spoor betreft het meewerken aan een landelijk project om meer recht te doen aan eerder in de praktijk bewezen sterkte van dijken (kortweg Bewezen Sterkte). Ook de Markermeerdijken doorstonden eerdere extreme situaties en kunnen daarmee sterker zijn dan blijkt uit de rekenmodellen. Het alliantieteam werkt volop mee aan deze ontwikkeling. Omwonenden zijn via een jointfactfinding proces betrokken. De Alliantie wil een aantal toepassingslocaties aanwijzen voor Bewezen Sterkte. Als blijkt dat het spoor Bewezen Sterkte minder oplevert dan vallen we terug op de ontwerpen ontwikkeld in spoor één. Zo kunnen we ervoor zorgen dat de dijken in 2021 weer veilig zijn.