HomeProjecten RWZI Kampen

RWZI Kampen

Kampen

Waterschap Drents Overijsselse Delta wenst de biologische capaciteit van haar RWZI in Kampen uit te breiden en te optimaliseren. Een uitbreiding van de biologische capaciteit is op korte termijn nodig in Kampen, omdat de huidige RWZI volbelast is en een toename van de te verwerken vracht in het influent verwacht wordt als gevolg van stijging van aantal inwoners.

Het project

De doelstelling van het project is een uitbreiding van de biologische capaciteit van de zuivering en een upgrade van onderdelen uit de bestaande installatie

 

De scope van de ontwerp- en realisatiewerkzaamheden betreffen:

  • het uitbreiden en optimaliseren van de biologische capaciteit van RWZI Kampen 98.000 ie (TZV 150) geldend voor ontwerpjaar 2028. De uitbreiding zal worden gerealiseerd conform het BCFS®-principe in een ronde reactor op de locatie van de huidige slibgistingsinstallatie. De uitbreiding zal worden gerealiseerd als een separate tweede straat met een robuust technologisch ontwerp. Voor de
    dimensionering van de actiefslibruimte is uitgegaan van een maatgevende belasting van maximaal 17,5 g N/kg DS.d;
  • het amoveren van de slibgistingsinstallatie (bouwkundig), de gashouder, twee slibbuffers en inclusief leidingwerken;
  • het realiseren van een buffer voor primair slib (alle disciplines) inclusief luchtbehandeling;
  • het realiseren van de luchtbehandeling van de huidige (primair + secundair) slibbuffer en het realiseren van de luchtbehandeling van anaerobe tank en selector

 

Eind 2018 dienen de aanpassingen gereed te zijn en dient de zuivering volledig operationeel te zijn.

 

De mooie foto's van dit project zijn gemaak door Freddy Schinkel.

RWZI Kampen Foto Freddy Schinkel 1

532feb9a-9b4e-4318-8a50-89baf0ba492e.jpg

IMG_3027.jpg

57264eb0-4cfb-491c-b5f1-eb6808e83a31.JPG

IMG_3005.jpg

IMG_3006.jpg

RWZI Kampen Foto Freddy Schinkel 2

RWZI Kampen Foto Freddy Schinkel 3

Feiten & cijfers

  • Betrokken bedrijven
  • Projectcategorieën
    RWZI

Gerelateerde informatie

+