icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo
Kampen

RWZI Kampen

Waterschap Drents Overijsselse Delta wenst de biologische capaciteit van haar RWZI in Kampen uit te breiden en te optimaliseren. Een uitbreiding van de biologische capaciteit is op korte termijn nodig in Kampen, omdat de huidige RWZI volbelast is en een toename van de te verwerken vracht in het influent verwacht wordt als gevolg van stijging van aantal inwoners.

Het project

De doelstelling van het project is een uitbreiding van de biologische capaciteit van de zuivering en een upgrade van onderdelen uit de bestaande installatie

 

De scope van de ontwerp- en realisatiewerkzaamheden betreffen:

  • het uitbreiden en optimaliseren van de biologische capaciteit van RWZI Kampen 98.000 ie (TZV 150) geldend voor ontwerpjaar 2028. De uitbreiding zal worden gerealiseerd conform het BCFS®-principe in een ronde reactor op de locatie van de huidige slibgistingsinstallatie. De uitbreiding zal worden gerealiseerd als een separate tweede straat met een robuust technologisch ontwerp. Voor de
    dimensionering van de actiefslibruimte is uitgegaan van een maatgevende belasting van maximaal 17,5 g N/kg DS.d;
  • het amoveren van de slibgistingsinstallatie (bouwkundig), de gashouder, twee slibbuffers en inclusief leidingwerken;
  • het realiseren van een buffer voor primair slib (alle disciplines) inclusief luchtbehandeling;
  • het realiseren van de luchtbehandeling van de huidige (primair + secundair) slibbuffer en het realiseren van de luchtbehandeling van anaerobe tank en selector

 

Eind 2018 dienen de aanpassingen gereed te zijn en dient de zuivering volledig operationeel te zijn.

 

De mooie foto's van dit project zijn gemaak door Freddy Schinkel.