Zoeken
ce4bbf34-ac3c-410a-a2ec-1dc333e46cb9.JPG

Dijkversterking Texel

Sterke dijken, veilige toekomst. De Waddenzeedijk op Texel is op verschillende plaatsen niet veilig genoeg. De Combinatie Tessel versterkt in opdracht van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier op Texel ongeveer 14 kilometer dijk. Zo zorgen we ervoor dat Texel in de toekomst goed is beschermd tegen hoogwater vanuit de Waddenzee. En dat Tesselaars kunnen blijven wonen, werken en recreëren op hun eiland. 

Scope van het project

Op verschillende plaatsen is de dijk niet hoog genoeg, onvoldoende stabiel en is de bekleding niet sterk genoeg. Daarom wordt de waterkering over ongeveer 14 kilometer dijk versterkt. Onder dit project valt ook de nieuwbouw van een aantal kunstwerken, waaronder drie gemalen. De werkzaamheden worden in de periode 2016-2020 uitgevoerd.Het totale project loopt van de polder Wassenaar tot aan het Horntje. De dijk is daarbij opgedeeld in verschillende secties. De sectie bij de Prins Hendrikdijk behoort niet tot de opdracht. Naast het verbeteren van de zeedijk worden ook een drietal verouderde gemalen vervangen. Dit zijn het gemaal bij de Schans, bij Dijkmanshuizen en bij Eijerland.

Combinatie Tessel

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) heeft de opdracht hiervoor gegund aan ‘Combinatie Tessel’, bestaande uit Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (Boskalis) en KWS, een VolkerWessels onderneming. Het werk is aangenomen voor afgerond € 70 mln. Het aandeel voor KWS is 30%. Een deel van de werkzaamheden wordt uitgevoerd door Van Hattum en Blankevoort.