Zoeken
IMG_4528.jpeg

Dijkversterkingsproject Krachtige IJsseldijken Krimpenerwaard (KIJK)

Combinatie Boskalis en Van Hattum en Blankevoort versterkt en verhoogt 10 Kilometer IJsseldijk aan de zuidzijde van Hollandsche IJssel tussen Krimpen aan den IJssel en Gouderak en beschermt daarmee ruim 200.000 bewoners en de economische waarden van het achterland van de Hollandse IJssel voor hoogwater en overstromingen.

Waarom dit project

Dijken beschermen Nederland tegen wateroverlast door overstromingen. Zo beschermt de dijk langs de Hollandsche IJssel de Krimpenerwaard. Om ook in de toekomst het gebied te kunnen beschermen moet de dijk versterkt en verhoogd worden.  Door klimaatverandering stijgt het waterniveau van de zee en komen in rivieren vaker hoge waterstanden voor. Hierdoor is er ook vaker hoog water in de Hollandsche IJssel. Tegelijkertijd daalt op veel plekken in Nederland de bodem, dat geldt ook voor de Krimpenerwaard. Om ook in deze omstandigheden voor waterveiligheid te kunnen zorgen, moet het dijktraject tussen Gouderak en Krimpen aan den IJssel worden versterkt en verhoogd. Dat gebeurt in het project KIJK: Krachtige IJsseldijken Krimpenerwaard.

 

Planuitwerkingsfase

De verkenningsfase is afgerond en het projectteam van KIJK start nu met de planuitwerkingsfase. Daarna volgt de realisatiefase en uiteindelijk een nazorgfase. De uitwerking van de plannen start na de bouwvak. Tijdens de planuitwerking werkt het projectteam van KIJK in nauwe samenwerking met HHSK het ontwerp verder uit en stelt het projectplan Waterwet op en de vergunningen die daarbij horen. Voor deze planstudie is de combinatie versterkt met specialistische kennis van de bureaus Royal HaskoningDHV en Witteveen + Bos.

Intentie tot voortzetten samenwerking tijdens realisatie

Na een zorgvuldige behandeling van zienswijzen en/of beroep van belanghebbenden, start de uitvoering. Het is de intentie van HHSK om na het succesvol doorlopen van de planuitwerkingsfase de samenwerking voort te zetten en de deelopdracht voor realisatie aan dezelfde combinatie op te dragen. In de realisatiefase wordt de dijk versterkt en verhoogd. Bij hoog water staat er meer druk op de dijk. Om te voorkomen dat stukken dijk afbreken, moet de dijk worden versterkt. Daarnaast slaan bij hoog water golven over de dijk waardoor de dijk kan beschadigen. Om dat te voorkomen moet de dijk worden verhoogd. De start van de realisatiewerkzaamheden staat gepland voor 2023. De planning is dat de dijk in 2026 weer voldoet aan de veiligheidsnormen.

Meer informatie over het project KIJK