Zoeken
223e6ed9-ae91-4045-a2a4-ee3392af6687_800.jpg

EdesPoort

In samenwerking met gemeente Ede en NS Stations vernieuwt ProRail het station van Ede-Wageningen. Aannemerscombinatie EdesPoort bestaande uit VolkerWessels Infrastructuur (Van Hattum en Blankevoort en VolkerRail) en Van Wijnen vestiging Arnhem, voert in opdracht van ProRail de werkzaamheden uit. Het werk betreft de vernieuwing van het station en het stationsgebied.

Metamorfose

Station Ede-Wageningen is om meerdere redenen toe aan vernieuwing en verbetering. Het stationsgebied in Ede ondergaat een flinke metamorfose en wordt een modern OV-knooppunt: een plek waar reizigers makkelijk en snel overstappen op de trein, bus, taxi en ander vervoer. Vanwege de voorspelde aanhoudende groei van reizigers wordt het nieuwe station ruimer opgezet. Er wordt een extra perron gebouwd en de bestaande perrons worden verbreed. Ook worden de voorzieningen, die het wachten op het perron aangenaam maken (kiosk, wachtruimtes), uitgebreid en verbeterd. Tegelijkertijd is het ontwerp zo ingericht dat het geheel open en overzichtelijk blijft.

Passend bij landschap en omgeving

Het station ligt aan de rand van de Veluwe, op de overgang naar de Gelderse Vallei. Het Veluwse landschap was een belangrijke inspiratie voor de vorm van de stationskap en de toren. Het stationsgebied krijgt een groen karakter dat naadloos overgaat in de omliggende bebouwing en toegangswegen. De toren bij de hoofdentree van het station wordt een uniek herkenningspunt, er wordt zichtbaar veel natuurlijk bouwmateriaal in verwerkt.

Planning

In het voorjaar van 2021 starten we met de realisatie. Naar verwachting wordt het nieuwe station eind 2024 opgeleverd.

Samenwerkende partijen

ProRail werkt voor dit project nauw samen met de NS en de gemeente Ede. Het project wordt mede mogelijk gemaakt door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de provincie Gelderland. Aannemerscombinatie Van Hattum en Blankevoort, VolkerRail (beide onderdeel van VolkerWessels) en Van Wijnen voert de werkzaamheden uit. Penvoerder Van Hattum en Blankevoort is verantwoordelijk voor de civiele scope, VolkerRail voert de rail-gerelateerde werkzaamheden uit en Van Wijnen richt zich op de bouwkundige elementen.

Meer over het project

Niveau 5 CO2-Prestatieladder

Project EdesPoort heeft bij gunning de ambitie uitgesproken op niveau 5 van de CO2-Prestatieladder gecertificeerd te worden.

Doelstellingen
Om op niveau 5 van de CO2-Prestatieladder gecertificeerd te worden zijn diverse onderzoeken verricht, is een footprint opgesteld zoals is aangeboden in de tenderraming en zijn tijdens werksessies met het team CO2-doelstellingen bepaald. De strategische duurzaamheidsdoelstellingen die hieruit voortkomen zijn:

  • hergebruiken van materialen;
    CO2-reductie tijdens de uitvoering door logistieke aanpassingen in hybride werken, werkmethodieken, transportbewegingen, etc.
    Primair gaat het bij hergebruik van materialen om spoorse onderdelen, hulpwerk zoals bekisting en schuifbakken en granulaat uit gesloopt beton (puin) als toeslagmateriaal in nieuw beton.
  • CO2-reductie door logistieke aanpassingen richt zich enerzijds op elektrificatie en gebruik van alternatieve brandstoffen, zoals biodiesel voor materieel dat ingezet wordt van, naar en op de bouwplaats. Anderzijds is de aanpassing gericht op stimuleringsmaatregelen voor woon-werkverkeer zoals, naast elektrificatie van het wagenpark, het hybride werken, carpoolen, inzet van projectfietsen en treinreizen.

Uiteindelijk leiden deze doelstellingen tot een besparing van zo’n 25% ten opzichte van de tenderraming.

Lees meer over de voortgang