Zoeken
Gemaal Oudenhoorn

Gemaal Oudenhoorn

In Oudenhoorn staat het gelijknamige "Gemaal Oudenhoorn", dat is gebouwd in 1970. Van Hattum en Blankevoort bouwt hier samen met haar partners in opdracht van Waterschap Hollandse Delta aan een nieuw, toekomstbestendig, en visvriendelijk gemaal. Het waterschap wil in dit project nadrukkelijk circulariteit, duurzaamheid en energiebesparing meenemen.

Wat houdt het project in? 

Gemaal Oudenhoorn, gelegen aan de Zeedijk 3 in Oudenhoorn (Voorne-Putten), dateert uit 1970. Het bestaande gemaal bestaat uit een binnendijks gemaalgebouw, een persleiding door de dijk en een uitstroomconstructie buitendijks in het Haringvliet, die gebruikt wordt om zoet water in te laten.

De huidige dieselmotor veroorzaakt overlast voor de omgeving, en andere onderdelen van het gemaal zijn aan vervanging toe. Daarom wordt het gemaal vernieuwd met een nieuwe elektromotor, wat de capaciteit vergroot en het watersysteem toekomstbestendig maakt.

Visvriendelijke installaties

De nieuwe pompinstallatie wordt visvriendelijk ontworpen en er wordt een vispassage in de waterkering aangelegd, zodat vissen vrij kunnen bewegen tussen de polder en het Haringvliet. Dit bevordert een diverse visstand, een betere waterkwaliteit, en verhoogde biodiversiteit. Daarnaast worden er vleermuiskasten geplaatst om de aanwezige vleermuizen te ondersteunen.

Duurzaamheid door hergebruik en energiebesparing 

Het nieuwe gemaal wordt duurzaam gebouwd met materialen die in de toekomst hergebruikt kunnen worden. Tijdens de bouw worden ook materialen van het oude gemaal hergebruikt, zoals de fundering en het hekwerk.

Het nieuwe gemaal krijgt een energiezuinige elektromotor met meer vermogen dan de huidige motor en is beter voor het milieu. Andere energiebesparende maatregelen omvatten efficiënte verlichting en verwarming.