Zoeken
Gemaal-Westerkogge07.jpg

Innovatieve dijkversterking Markermeerdijken

Grote delen van de Markermeerdijken tussen Hoorn en Durgerdam voldoen niet meer aan de normen zoals we die in Nederland voor onze veiligheid hanteren. Een potentieel risico voor 1,2 miljoen mensen en een economische waarde van ruim 25 miljard. Tijd voor dijkversterking dus.

Bijzondere alliantiecontractvorm

In een bijzondere alliantiecontractvorm versterken het Hoogheemraadschap Holland Noorderkwartier, Boskalis Nederland, KWS en Van Hattum en Blankevoort als samenwerkingspartners de ruim 33 kilometer Markermeerdijken.Het gezamenlijke doel is om de veiligheid voor 1,2 miljoen Noord-Hollanders en ruim 25 miljard aan economische waarde voor de komende 50 jaar te borgen. In de alliantie werken we nauw en intensief samen én met de medewerkers van HHNK. Niet alleen de technische voorbereiding en de realisatie worden gezamenlijk opgepakt, maar de alliantiepartners zijn ook gezamenlijk verantwoordelijk voor de planstudie en het doorlopen van de juridische procedures.

Waarom versterken we de Markermeerdijken?

Ons klimaat verandert. Dat betekent dat we vaker te maken krijgen met hoogwater. Daarom stellen we zwaardere eisen aan onze dijken. Grote delen van de Markermeerdijken tussen Hoorn en Durgerdam voldoen niet aan deze veiligheidseisen. De stabiliteit van de dijken is onvoldoende en op sommige plaatsen zijn ze niet hoog genoeg.

 De onderstaande animatie geeft aan wat het veiligheidsprobleem is bij de Markermeerdijken.

Technische uitdaging

De Markermeerdijken liggen op een ondergrond van veen en de dijk zelf is een monument. Het project kent mede hierdoor een aantal bijzondere technische uitdagingen. Er is al uitgebreid onderzoek gedaan naar de bestaande situatie. De alliantie is nauw betrokken bij vervolgonderzoeken en denkt mee in oplossingen op basis van de nieuwste inzichten in ontwerp en uitvoering. Het is hierbij een groot voordeel dat KWS in het alliantieteam al in de voorbereidende fase is aangesloten. Zo kunnen wij gericht onze kennis en expertise inzetten voor innovatieve oplossingen. De specifieke kennis van zowel HHNK als de consortiumpartners versterkt elkaar, en door deze kennis te bundelen ontstaat het beste van twee werelden.

Twee sporen

De alliantie volgt bij de uitwerking van de plannen twee sporen. Voor het eerste spoor werkt het alliantieteam aan uitgekiende dijkontwerpen op basis van de kennis die de afgelopen jaren verzameld is, gecombineerd met nieuwe ideeën en innovaties. Het tweede spoor betreft het meewerken aan een landelijk project om meer recht te doen aan eerder in de praktijk bewezen sterkte van dijken (kortweg Bewezen Sterkte). Ook de Markermeerdijken doorstonden eerdere extreme situaties en kunnen daarmee sterker zijn dan blijkt uit de rekenmodellen. Het alliantieteam werkt volop mee aan deze ontwikkeling. Omwonenden zijn via een jointfactfinding proces betrokken. De Alliantie wil een aantal toepassingslocaties aanwijzen voor Bewezen Sterkte. Als blijkt dat het spoor Bewezen Sterkte minder oplevert dan vallen we terug op de ontwerpen ontwikkeld in spoor één. Zo kunnen we ervoor zorgen dat de dijken in 2021 weer veilig zijn.

Recht doen aan het unieke karakter

De ruim 33 kilometer Markermeerdijken tussen Hoorn en Durgerdam worden versterkt zodat mensen hier veilig kunnen blijven leven, wonen en werken. De omgeving was en blijft nauw betrokken. Het gezamenlijk doel is om zowel veiligheid voor 1,2 miljoen inwoners, als recht doen aan het unieke karakter van deze monumentale dijken.

Lees meer over de innovatieve dijkversterking Markermeerdijken