Zoeken
UB voortgang 4 febr. 2021-960.jpg

Onderbouw nieuwe universiteitsbibliotheek UvA

De Universiteit van Amsterdam realiseert in het voormalige Zusterhuis en de Tweede Chirurgische Kliniek op het Binnengasthuisterrein de Universiteitsbibliotheek. Het Binnengasthuisterrein is een uniek stukje binnenstad in Amsterdam met een rijke geschiedenis. Dit terrein, waar eerder een kloostercomplex stond, is tot circa 1980 als ziekenhuis in gebruik geweest. De plek waar ooit 111 zusters woonden en werkten wordt straks de plek waar onderwijs en onderzoek elkaar ontmoeten. De onderkeldering is gegund aan Volker Staal en Funderingen en Van Hattum en Blankevoort.

Volledige onderkeldering Tweede Chirurgische Kliniek

Onder het monument worden nieuwe palen aangebracht, waarna het gehele pand op vijzels wordt gezet. Daarna kunnen de funderingsbalken gesloopt worden en wordt de nieuwe beganegrondvloer aangebracht. Wanneer deze vloer gereed is, wordt de kelder onder de vloer ontgraven, waarbij de houten palen en eventuele resten van de vroegere bebouwing worden verwijderd. Aansluitend wordt de betonconstructie van de kelder gerealiseerd.

Omgevingsbewust werken

Het is belangrijk dat de omgeving tijdens de uitvoering zo min mogelijk hinder ondervindt van het werk. Hier is het werkplan op ingericht waarbij geluids- en trillingsarme werkmethodieken worden toegepast en de activiteiten die mogelijk hinder veroorzaken worden zoveel mogelijk vanaf 8.00 uur gestart. Ook worden aanrijdroutes voor transport afgestemd qua tijd en route. Daarnaast wordt de omgeving betrokken bij de inrichting van de ruimte rondom de bouwplaats.

De werkzaamheden voor de kelder zijn gestart in mei 2019.

Ruime ervaring met ondergronds binnenstedelijk bouwen

Van Hattum en Blankevoort realiseerde recent de ondergrondse fietsparkeergarage aan het Beursplein in Amsterdam. Volker Staal en Funderingen werkte aan de ondergrondse uitbreiding van Paleis Het Loo en heeft onder andere de uitbreiding van het complete ondergronds casco van het Mauritshuis gerealiseerd. De combinatie heeft dan ook veel expertise in huis op het gebied van ondergronds binnenstedelijk bouwen.

Meer over onze expertise ondergronds binnenstedelijk bouwen

Vlog

VolkerWessels nam een vlog op in Amsterdam. Senior projectleider Paul Beljaars en hoofduitvoerder Lucas Kwakkenbos vertellen in deze vlog over de uitdagingen van ondergronds binnenstedelijk bouwen. “De bijzondere locatie en het monumentale karakter van de panden maken het constructief, technisch en logistiek een enorme uitdaging. Dit zijn wel de krenten uit de pap!”

Nominatie Schreudersprijs 2022

 

De universiteitsbibliotheek in monumentale panden Binnengasthuisterrein is in 2022 genomineerd voor de Schreudersprijs. De overwegingen voor de nominatie: 

"De locatie, de archeologie en de kwetsbaarheid van het bestaande monument heeft om veel maatwerk en een hoge inzet en veel creativiteit van het team gevraagd. De uitdagende operatie van vijzelen is succesvol uitgevoerd in een hele kwetsbare en complexe omgeving. De uitbreiding betreft één ondergrondse extra laag, maar feitelijk gaat het om het totale verhaal van hergebruik van het monument dat een tweede leven krijgt met deze uitbreiding en transformatie. Het versterken en vervangen van de fundering en toevoegen van een kelder voor fietsen maakt deze levensduurverlenging mogelijk. De gedurfde en goed doordachte technische uitvoering, inclusief monitoring en tussentijdse proeven heeft de toekomstwaarde van deze plek en het gebouw verhoogd; de nieuwe functie van universiteitsbieb kan nu een plek gaan krijgen."

 

UvA in Onderbouwing

Collega Paul Beljaars is namens VHB geïnterviewd door vakblad Onderbouwing. Ook collega Falco van Dijck schoof aan namens Volker Staal en Funderingen. De heren spraken met Alex ter Haar, projectmanager UvA en Paul Britton, projectleider Van Rossum Raadgevend Ingenieursbureau over de onderkeldering van een monumentaal pand in hartje Amsterdam.

Lees hier het interview