Zoeken
dji_fly_20221123_092852_652_1669276525337_photo.jpg

Piekberging Haarlemmermeer

In het centrale deel van het Rijnlandse gebied bestaat er een risico op wateroverlast. Het gebied rondom de Kagerplassen ligt namelijk het verst verwijderd van de vier Rijnlandse boezemgemalen. Om te voorkomen dat de watergangen overlopen of in het ergste geval kades doorbreken door te hoge waterstanden, is het noodzakelijk in de zuidpunt van de Haarlemmermeerpolder een piekberging te realiseren. De verwachting is dat de piekberging gemiddeld eens in de 15 jaar wordt ingezet om overtollig water te bergen. Combinatie KWS Infra Amsterdam-Utrecht en Van Hattum en Blankevoort voert de werkzaamheden in opdracht van Hoogheemraadschap van Rijnland uit.

Minipolder in de Haarlemmermeer

Een piekberging is een ingepolderd gebied dat wordt gebruikt om de omliggende boezemgemalen tijdelijk te ontlasten tijdens hevige en langdurige regenval. De piekberging wordt in zo’n situatie onder water gezet en voert het water daarna geleidelijk af naar het gemaal. Deze situaties doen zich ongeveer eens in de vijftien jaar voor.

De Haarlemmermeerpolder vormt de meest optimale locatie voor een piekberging. Dit komt doordat de polder een diepe ligging heeft waarmee met relatief weinig oppervlakte veel water kan worden geborgen. Daarnaast komt in dit gebied veel boezemwater bij elkaar waardoor het opgevangen water weer eenvoudig kan worden afgevoerd. De piekberging wordt 67 hectare groot, ongeveer twee meter hoog en kan één miljoen kubieke meter water bergen.


Met de piekberging wordt de waterberging van de gemeente klimaatadaptiever bij hevige regenval.

Ontwerpleider Frank Broere legt uit wat er allemaal bij komt kijken. 

Werkzaamheden

De werkzaamheden voor de piekberging bestaan onder andere uit het aanbrengen van 3,8 kilometer kade en onderhoudspaden. Het realiseren van ongeveer 7 kilometer watergangen, het bouwen van verschillende in-, uit- en doorlaatconstructies, één verkeersbrug en vijf landbouwbruggetjes. De uitvoerende werkzaamheden starten begin 2021, volgens planning wordt de piekberging in 2025 opgeleverd.

Duurzaam, robuust en realistisch

Op zowel het grondstromenplan, omgevingsmanagement als op duurzaamheid scoorde de combinatie KWS Infra Amsterdam-Utrecht en Van Hattum en Blankevoort, maximaal. De plannen werden door de opdrachtgever Hoogheemraadschap van Rijnland omschreven als duurzaam, robuust en realistisch. Vooral de maatregelen voor het beperken van de hinder en het hiermee creëren van draagvlak in de omgeving werden erg goed ontvangen. Het plan behorende bij de inschrijving voor deze minipolder ontving de hoogste waardering met maar liefst drie keer een 10.

Impressie van de werkzaamheden

Hieronder een impressie van de werkzaamheden in de verschillende fasen van de realisatie. 

Lees meer over de actualiteiten rondom dit project