Zoeken
inhijsen_burg_montfoort_schuin_boven_werkzaam_tcm26-323758.jpg

Project Kooymont

Het eerste DOEN-project

In het project Kooymont pakken we samen met RWS twee bruggen aan: de Kooybrug in de N99 bij Den Helder en de draaibrug Montfoort. Dat doen we vanuit het gedachtengoed DOEN, het eerste DOEN-project voor VolkerWessels Infrastructuur. We werken als één team aan een optimaal eindresultaat van de renovaties waarvoor we een eerlijke prijs aan de markt betalen.

Twee-fasen-contract

Koninklijke VolkerWessels ondernemingen Vialis en Van Hattum en Blankevoort zijn door Rijkswaterstaat geselecteerd voor de vierde fase van de renovatie van de Kooybrug bij Den Helder en de draaibrug over de Hollandse IJssel bij Montfoort. Na het goed afronden van deze fase, die, volgt de uitvoeringsfase. Het aanbieden van de beste prijs-kwaliteitsverhouding is de voornaamste reden van dit mooie resultaat.

Na gunning in het eerste kwartaal van 2021 zijn de teams van VolkerWessels en Rijkswaterstaat als één team begonnen met het ontwerp van de renovatie van de Kooybrug en de Draaibrug Montfoort. Parallel daaraan wordt gewerkt aan een gezamenlijke risicoverdeling en prijsvorming. Dit komt overeen met fase 1 uit de twee-fasen aanpak.

In het derde kwartaal van 2022 is het project definitief gegund waarna gestart is met de realisatie van de Draaibrug Montfoort.

Het toekomstbestendig maken van twee bruggen

Beide bruggen zijn onderdeel van project Kooymont van Rijkswaterstaat. Het betreft bruggen die veel geschiedenis hebben en die gebruikers altijd veilig naar de overkant hebben gebracht. De bruggen hebben echter onderhoud nodig. Door de constructies en installaties te vernieuwen zijn ze klaar voor de toekomst. Het project is verdeeld in verschillende onderdelen. Vialis heeft de focus op de elektrotechnische, bediening en besturing werkzaamheden alsmede de werktuigbouwkundige activiteiten. De civiele werkzaamheden worden uitgevoerd door Van Hattum en Blankevoort.

Lees hier meer over de terugplaatsing van de brug

Het DOEN-gedachtegoed

Het aanbestedingsproces is tot stand gekomen volgens het DOEN-gedachtegoed. Dit is een invulling van de marktvisie die Rijkswaterstaat, brancheorganisaties en marktpartijen samen hebben ontwikkeld. Het DOEN-gedachtegoed kent vijf pijlers: maximale klantwaarde, eerlijk geld voor eerlijk werk, optimale samenwerking, werken vanuit de bedoeling en leren en geleerde lessen delen.

Vialis en Van Hattum en Blankevoort hebben in de uitwerking van de aanvraag duidelijk beschreven op welke wijze invulling gegeven wordt aan het principe ‘maximale klantwaarde’ en ‘eerlijk geld voor eerlijk werk’.

 

 

Op de foto onderaan deze pagina is de brug in oorspronkelijke staat, voorafgaand aan de werkzaamheden, te zien. 

Meer over DOEN