Zoeken
© Marina Kemp - VHB - Tennet Beinsdorp 018.jpg

Randstad 380kV – Noordring

In opdracht van TenneT TSO B.V. ontwerpt en realiseert VolkerInfra Randstad 380 (VIR380) het project Civiele Werkzaamheden Randstad 380kV Noordring, perceel 1, Vijfhuizen – Zuidelijke Ringvaart. VolkerInfra bestaat uit de combinatie van VolkerWessels bedrijven Visser & Smit Hanab, Van Hattum en Blankevoort, KWS en SPIE.

Scope van het werk

De scope van het Werk van VIR omvat het verrichten van (detail)ontwerp en engineering ten behoeve van vergunning en uiteindelijk uitvoering van:

  • de boringen en open ontgraving tbv van de kabelverbinding 150 kV en 380 kV;
  • de 52 mastfundaties tbv Wintrackmasten
  • 4 opstijgpunten;
  • de tijdelijke werkwegen;
  • de definitieve toegangswegen naar de opstijgpunten;
  • amoveren van bestaande 150 kV lijn Haarlemmermeer - Vijfhuizen.

Gereed in 2018

De realisatie is in volle gang op het gedeelte tussen de Zuidelijke ringvaart en Vijfhuizen. Op de verschillende tracédelen worden horizontaal gestuurde boringen uitgevoerd en worden HS-kabels aangelegd. Naar verwachting zal eind 2018 de gehele Randstad 380 kV Noordring in gebruik worden genomen. Zie ook de website van TenneT over dit project: http://www.randstad380kv.nl/

Leveringszekerheid Randstad

Het westen van Nederland is zowel een grote en groeiende producent van stroom (Velsen, Maasvlakte en tuinders) als een grote importeur van stroom. Deze stroom moet met maximale zekerheid via een betrouwbaar net van en naar de rest van Nederland én andere Europese landen worden vervoerd. De Randstad 380kV verbinding zorgt voor deze toekomst vaste ontsluiting en ook voor een robuuste doorvoercapaciteit voor de in de Noordzee voorziene windparken. Door de aanleg van de nieuwe 380kV ringverbinding wordt bovendien de leveringszekerheid in de Randstad gewaarborgd.