Zoeken
Artist impression zoutdam Selectieve_Ontrekking.jpg

Selectieve Onttrekking

Van Hattum en Blankevoort bouwt in opdracht van Rijkswaterstaat Selectieve Ontrekking in IJmuiden. Door de nieuwe Zeesluis stroom meer zout water het Noordzeekanaal op. Zout water heeft schadelijke effecten op natuur, landbouw en proceswater. Selectieve onttrekking moet de toename van zout water tegengaan. We bouwen een constructie in het Binnenspuikanaal van het sluizencomplex in IJmuiden. Het is een soort (zoutwater)brievenbus. Omdat zoutwater zwaarder is dan zoetwater stroomt het door een opening onderin de constructie terug naar zee. Door een opening onderin deze constructie stroomt het zoute water terug naar zee. Het zoete water wordt tegengehouden en blijft in het Noordzeekanaal.

Waarom Selectieve Onttrekking

  • Door de nieuwe zeesluis IJmuiden zal veel meer zout water het Noordzeekanaal instromen.
  • Zout water heeft schadelijke effecten op natuur, landbouw en koel- en/of proceswater.
  • Selectieve onttrekking moet de toename van zout water tegengaan.

Van Hattum en Blankevoort is verantwoordelijk voor het ontwerp en de realisatie van de constructie. De aanbieding die wij indiende, is als beste beoordeeld. Criteria daarbij waren onder andere Duurzaamheid (MKI), gegarandeerde waterafvoer, het risico op zettingsvloeiing, een tevreden beheerder en een tevreden omgeving.

10.000 ton zout

Bij het schutten van schepen door Zeesluis IJmuiden stroomt er vanwege de omvang straks ongeveer 2 keer zo veel zout het Noordzeekanaal binnen als bij de huidige Noordersluis. Per schutting gaat het om zo’n 10.000 ton zout. Rijkswaterstaat neemt daarom maatregelen om het extra zout weer af te voeren en nadelige gevolgen van een te hoge zoutconcentratie in het Noordzeekanaal voor natuur, land- en tuinbouw en de drinkwatervoorziening in de omgeving te voorkomen.

De oplossing

De oplossing is gevonden in het selectief afvoeren van zoutwater via het Spui- en Gemaalcomplex IJmuiden. In het Binnenspuikanaal voor de spuisluis en het gemaal komt een betonnen wand. Onder in de wand komt op een diepte tussen 16 en 23 m een opening. Voor de wand wordt de bodem aanzienlijk verdiept, zodat het zwaardere zoute water zich hierin verzamelt. Bij het afvoeren van het water stroomt het zoute water vanuit de onderste waterlaag door de opening. De wand houdt het zoetere water in de bovenste waterlaag van het Noordzeekanaal tegen.

Meer over het ontwerp

Unieke constructie

Uit onderzoek van Rijkswaterstaat en externe partijen is aangetoond dat selectieve onttrekking de enige oplossing is om op deze schaal verdere verzilting in het gebied te voorkomen. De methodiek is niet nieuw. Zo wordt het op veel kleinere schaal toegepast bij het gemaal De Helsdeur in Den Helder. De methode werkt hier goed. Gelet op de schaalgrootte gaat het bij het selectief onttrekken van zoutwater in het Noordzeekanaal om een unieke constructie.

Meer over project Selectieve Onttrekking