Zoeken
20210722 Topview 462A8793.JPG

Uitbreiding kademuur Arianehaven

In opdracht van Havenbedrijf Rotterdam heeft Van Hattum en Blankevoort in 2022 een 185 meter lange nieuwe diepzeekademuur gerealiseerd ten behoeve van de Sif Group (Sif). De kademuur is gebouwd in de Arianehaven van Rotterdam, Maasvlakte. Van Hattum en Blankevoort heeft de kademuur in ‘slechts’ 14 maanden weten te realiseren.

Over de opdracht

Het betreft de realisatie van de Offshore Terminal Rotterdam voor een diepzeekade met een lengte van ca. 185 m1 en een vleugelwand van 60 m. De diepzeekade is gerealiseerd om de logistieke operatie van Sif, een toonaangevende producent van grote stalen buizen, te faciliteren.

De realisatie van een deel van de meest diepstekende kade van de Rotterdamse haven is een bouwkundig hoogstandje en betreft een verlenging van 185 m1 kademuur met een kerende hoogte van ca. 21,5 m1 in de Arianehaven. Deze kade kan in de toekomst een kerende hoogte bereiken van ca. 23,5 m1 nadat er enkel nog baggerwerkzaamheden uitgevoerd worden.

Het terrein waarop de uitbreiding van Sif gerealiseerd is heeft een breedte van 293 m1 en een lengte van ongeveer 700 m1. De werkzaamheden bestonden onder andere uit:

  • Verwijderen van bestaande oeverbescherming;
  • Aanbrengen van een (diepzee)kademuur met afmeervoorzieningen;
  • Aanbrengen van een vleugelwand;
  • Baggeren van waterbodem;
  • Aanbrengen van oeverbescherming;
  • Verrichten van bijkomende werkzaamheden.

Slimme, toekomstbestendige kade

In de funderingselementen van de kademuur zijn allerlei slimme sensoren opgenomen die onder meer het zettingsgedrag en de bovenbelasting in de gebruiksfase op de kademuur kunnen registreren. 
De realisatie van een deel van de meest diepststekende kade van de Rotterdamse haven was complex.

Kademuur speciaal ontworpen voor jack-up schepen

Sif fabriceert grote stalen buizen die gebruikt worden als funderingen voor offshore windturbines. Aan de kade van Sif op de Maasvlakte worden deze monopiles met lengtes tot 120 meter en een diameter tot 11 meter, geladen door gigantische offshore installatieschepen. Eenmaal offshore worden de monopiles in de zeebodem geheid als fundatie voor de windturbines. De Sif kade is speciaal ontworpen voor onder andere het ontvangen van de zogenaamde jack-up schepen die hun poten op de havenbodem zetten en zichzelf omhoog drukken ten behoeve van het laden van de fundaties of andere windturbine onderdelen. 

Samenwerking

Van Hattum en Blankevoort en Volker Staal en Funderingen (beide onderdeel van VolkerWessels Infrastructuur) hebben de werkzaamheden, samen met partners, uitgevoerd in opdracht van Havenbedrijf Rotterdam.

Onze collega's van Volker Staal en Funderingen hebben onder andere het heiwerk van de Müller Verpress (MV)-palen, waarvan in totaal 40 stuks met lengtes tot 58,5 meter, verzorgd. Zie onderstaand filmpje (geluid aan!). Tevens hebben zij de volledige hulpdamwand getrokken met twee drijvende funderingssets.

Meer over het verwijderen van de hulpdamwand

De foto's bij dit bericht zijn gemaakt door Topview Luchtfotografie.