Zoeken
WVD-200907-104.jpg

Uitbreiding rioolwaterzuivering Dodewaard

Vanaf medio 2021 zal het afvalwater van een aantal te sluiten rioolwaterzuiveringen (Eck en Wiel, Lienden, Zetten en Valburg) verwerkt worden op de rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) in Dodewaard. Eliquo is in opdracht van Waterschap Rivierenland verantwoordelijk voor het ontwerp en realisatie van de nieuwe rioolwaterzuiveringsinstallatie in Dodewaard. Deze nieuwe zuivering zal worden gerealiseerd op basis van de Nereda® technologie. De nieuwe rioolwaterzuivering heeft een capaciteit van 70.000 inwonersequivalenten en is volledig energie neutraal ontworpen. Van Hattum en Blankevoort neemt in opdracht van Eliquo de civiele bouw voor haar rekening.

Gemoderniseerd en vergroot

In 2018 startte Waterschap Rivierenland een Best Value aanbesteding voor de uitbreiding van de rioolwaterzuivering Dodewaard. De huidige installatie, gebouwd in de jaren 80 van de vorige eeuw, heeft onvoldoende capaciteit om de hedendaagse zuiveringsbehoefte af te dekken. Verder wil het Waterschap efficiënter en duurzamer gaan zuiveren, waardoor de kleinere rioolwaterzuiveringen in Eck en Wiel, Lienden, Zetten en Valburg gesloten worden. Als gevolg hiervan moet er afvalwater vanuit die regio's afgevoerd worden naar de zuiveringsinstallaties in Tiel en Dodewaard. Hiervoor zal de rioolwaterzuivering van Dodewaard niet alleen gemoderniseerd moeten worden, maar wordt deze ook in capaciteit aanzienlijk vergroot.

2030 energieneutraal waterschap

Alle elektriciteit die het nieuwe zuiveringsproces vraagt, zal worden opgewekt door middel van zonnepanelen. Hiervoor wordt er door Eliquo op het zuiveringsterrein ook een zonnepark aangelegd, met een capaciteit die voldoende is om de jaarlijkse energiebehoefte op te wekken. Leen Boltjes, projectmanager bij het Waterschap zegt: “Het Waterschap beoogt in 2030 volledig energieneutraal te zijn en in 2020 reeds 40% van haar eigen energiebehoefte zelf op te wekken. De nieuwe energie neutrale zuiveringsinstallatie in Dodewaard zal daar dus een belangrijke bijdrage aan leveren”.

Als beste uit de bus

Een belangrijke eis van het Waterschap tijdens de aanbesteding was dat de nieuwe installatie energie-neutraal geëxploiteerd moet kunnen worden: het elektriciteitsverbruik van de installatie dient gecompenseerd te worden met de elektriciteitsproductie door een te realiseren zonnepanelen installatie. Eliquo heeft daarom eerst een uitgebreid onderzoek gedaan naar de beste alternatieven, op basis van haalbare zuiveringsprestaties en de laagste energiebehoefte. De Nereda® technologie kwam hierbij als beste uit de bus. Eliquo, Van Hattum en Blankevoort en Royal Haskoning DHV hebben  vervolgens samen een winnend ontwerp uitgewerkt, dat werd aangeboden aan Waterschap Rivierenland.

Circulaire visie

De bouw van de nieuwe installatie is in het najaar van 2019 gestart en wordt  langs de rijksweg A15 gerealiseerd. Na inbedrijfstelling van de nieuwe installatie in het najaar van 2020, zullen enkele onderdelen van de bestaande installatie worden aangepast. Begin 2021 moet de uitbreiding van de rwzi gereed zijn. 

Van Hattum en Blankevoort neemt de civiele bouw voor haar rekening. Eliquo verzorgt zelf alle overige werkzaamheden. RoyalHaskoningDHV zal, naast het toeleveren van de Nereda® technologie, ook een belangrijke bijdrage leveren voor het opstarten en inregelen van de nieuwe installatie.

“Door ook het met een circulaire visie te ontwerpen, worden ook herbruikbare objecten van de bestaande installatie, na aanpassing, weer ingezet voor de nieuwe installatie”.

Rick Langereis, directeur van Eliquo

Tiende Nederlandse Nereda® zuivering

De Nereda® zuiveringstechnologie is bijzonder efficiënt. In vergelijk met conventionele technieken kan er veel compacter gebouwd worden en is er sprake van een tot wel 50% lagere energiebehoefte. De technologie, ontwikkeld door de Universiteit Delft, werd in een unieke samenwerking tussen de universiteit, de Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA) en RoyalHaskoningDHV in Nederland uitgerold. De nieuwe installatie in Dodewaard wordt dan ook de tiende Nederlandse Nereda® zuivering.

 

Foto's copyright: Fotograaf Wilco van Dijen