Home Gebruikersvoorwaarden

Gebruikersvoorwaarden

Algemeen

De site www.vhbinfra.nl beheerd door Van Hattum en Blankevoort. Op het gebruik in de ruimste zin van deze site, zijn volgende voorwaarden alsmede het Nederlands recht van toepassing. Verwijzing naar deze site is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Van Hattum en Blankevoort. Deze disclaimer kan door Van Hattum en Blankevoort worden gewijzigd. U dient deze disclaimer derhalve regelmatig te lezen.

Informatie

De informatie op deze site is slechts bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. Van Hattum en Blankevoort neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze site de grootste zorgvuldigheid in acht, desondanks staat Van Hattum en Blankevoort niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie.
+