icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Projectcoördinator én BIM-expert

Digitalisering is een cruciaal onderdeel van de VolkerWessels strategie. Onderdeel daarvan is virtueel bouwen. Virtueel bouwen is een belangrijk onderwerp binnen Van Hattum en Blankevoort. Zo belangrijk dat het geen separate functie is, maar een vast aspect binnen een aantal functies. Zoals die van de werkvoorbereiders en projectcoördinatoren. Wat dat in praktijk betekent vertelt onze collega.

Wat is jouw functie?

Als projectcoördinator ben ik de brug tussen werkvoorbereiding en realisatie. Binnen een team enthousiaste collega’s ben ik verantwoordelijk voor de coördinatie, voorbereiding en begeleiding van een project in zowel de tender, ontwerp als realisatiefase. Bij realisatie van projecten stimuleer ik de toepassing van LEAN methodieken en virtueel bouwen. BIM, en zeker 4D, heeft in toenemende mate een belangrijke rol binnen onze projectaanpak.

Hoe zien jouw taken eruit?

In samenspraak met ontwerp en uitvoering maken we keuzes ten aanzien van ontwerp- en werkmethodes en zorg ik ervoor dat het werk veilig uitgevoerd kan worden. Belangrijk onderdeel van mijn werk is projectbeheersing op het gebied van tijd, geld, kwaliteit en informatie.

Voorbereiding en begeleiding van externe partners, onderaannemers en leveranciers die wij bij onderdelen van het project betrekken is een andere omvangrijke taak. Daarbij ‘bewaak’ ik het contract ten aanzien van onze scope, afwijkingen en wijzigingen. Binnen het team geef ik sturing aan werkvoorbereiders en wanneer er stagiairs en/of afstudeerders op het project zijn dan begeleid ik hen. Het is heel mooi om te zien hoe Van Hattum en Blankevoort jong talent stimuleert, en er volop kansen zijn om je in allerlei richtingen te ontwikkelen. Zo heb ik zelf de kans gekregen om vakgroepleider te worden van de vakgroep BIM. Dat sluit aan bij mijn ambitie om mijn expertise op het gebied van digitalisering verder uit te breiden en bij te dragen aan de digitale transformatie bij VHB.

Wat betekent digitalisatie op de werkvloer voor jou?

Als ik denk aan digitalisatie binnen mijn werk als projectcoördinator, dan is het vooral de overgang naar virtueel bouwen, ofwel BIM. Afgelopen jaren is de stap van 2D-tekeningen naar het werken met een integraal 3D-model gemaakt. In de werkvoorbereiding werken we inmiddels met een 4D-model. Het verschil tussen 3D en 4D is dat er bij 4D een planning aan het ontwerp gekoppeld is. Zo kun je in de tijd kijken naar het verloop van de bouw en krijg je een visuele weergave van de planning. Voordat het echte bouwen begint heb je het hele werk vooraf al gemaakt. Je simuleert het hele werk met toevoeging van tijdelijke componenten zoals hulpconstructies materiaal, materieel en omgevingsaspecten, zoals kabels en leidingen.

Het is zaak juist deze tijdelijke componenten in een bouwproces vroegtijdig goed in te kunnen schatten en zo voldoende grip te hebben op de uitvoering. Voor de bouw van bijvoorbeeld een brug krijg je te maken met allerlei tijdelijke (bouw)situaties, welke een raakvlak hebben met de omgeving of van invloed zijn op het ontwerp.

Wordt het werk door 4D ook veiliger?

Ja, zeker! Een 4D-model is een visuele weergave van je planning en een simulatie van je bouw. Het is een krachtig communicatiemiddel dat vooraf een duidelijke weergave van de bouw weergeeft waardoor ook veiligheidsrisico’s beter in te schatten zijn. De werkvoorbereider loopt samen met een constructeur, ontwerpleider, een uitvoerder en een veiligheidskundige door het 4D-model van het project heen. Zo kan iedereen vanuit zijn eigen vakgebied op het juiste niveau meedenken, dus ook vanuit veiligheid. Van Hattum en Blankevoort heeft Trede 4 op de veiligheidsladder behaalt en veiligheid staat dan ook centraal binnen onze organisatie. 4D draagt in grote mate bij aan veilig, planmatig werken.

Wat is jouw ultieme doel op het gebied van 4D?

Dat in de toekomst iedereen binnen het bouwproces met 4D werkt. 4D is slechts één onderdeel van het digitalisatieproces. Er is nog zoveel meer! Er lopen dan ook allerlei initiatieven op het gebied van digitalisering binnen Van Hattum en Blankevoort. 4D is een belangrijk onderdeel voor het “voorspelbaar bouwen”. Mijn persoonlijke droomdoel is om uiteindelijk van voorspelbaar bouwen naar “database georiënteerd” bouwen te gaan. En van daar uit door naar “autonoom bouwen”.