Zoeken

Contractvormen

Door de jaren heen hebben wij ervaring opgedaan met alle voorkomende contractvormen. Hier staan de vier meest voorkomende contractvormen waar wij mee werken op een rij.

OndertekeningIJsseldelta.jpg
WEST_2010_001 (2).jpg

Design & Construct (D&C)

Bij D&C-contracten is de opdrachtnemer verantwoordelijk voor het ontwerp van infrastructuur en de uitvoering van de aanleg. De opdrachtgever stelt een functioneel gespecificeerde uitvraag op. De opdrachtnemer krijgt de ruimte om innovaties toe te passen in het ontwerp en de uitvoering.

 

Voorbeeld: Westrandweg A5

C.jpg

Best Value Procurement (BVP)

BVP is een aanpak die uitgaat van de meeste waarde voor de laagste prijs. Bij BVP-projecten is de opdrachtnemer voor de zaken die worden uitbesteed ‘in the lead’. Aanbieders krijgen zo de kans om hun expertise maximaal te laten zien. Bij BVP gaat het erom de best beschikbare expert te vinden die de opdracht kan uitvoeren. Om tot een maximaal resultaat te komen is het daarnaast van belang om los te laten en te vertrouwen in plaats van te controleren en beheersen.

 

Voorbeeld: Ecoduct Boele Staal

Lucht aquaduct.jpg

Design, Build, Finance and Maintain (DBFM)

Bij DBFM is de opdrachtnemer zowel verantwoordelijk voor het ontwerp en de bouw van het project, als voor de financiering en het totale onderhoud. Het is dus een geïntegreerde contractvorm. Uitgangspunt is dat risico’s en verantwoordelijkheden worden belegd bij de partij die deze het beste kan beheersen en dragen. De betaling aan de opdrachtnemer gebeurt periodiek na de bouw, op basis van geleverde diensten. Als de afgesproken diensten niet worden geleverd, treden boeteclausules in werking.

 

Voorbeeld: SAAone

Mederwerker op voorgrond.jpg

Publiek-private samenwerking (PPS of PPP)

PPS is de meest verregaande vorm van samenwerking tussen de overheid en de markt. De regie van een project en het eindresultaat, zoals het onderhouden of aanleggen van een weg of een viaduct, blijft in handen van de overheid. De uitvoering wordt zo veel mogelijk door marktpartijen gedaan. Soms is de opdrachtnemer volledig verantwoordelijk voor ontwerp, bouw, beheer en onderhoud en financiering van het project. Dit soort contracten kunnen een looptijd hebben van 20 of 30 jaar.

 

Voorbeeld: OVSAAL