icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Zorg voor de omgeving

Bouwprojecten, zeker in een stedelijke omgeving, zorgen in de regel voor overlast. Het succes van een project wordt mede bepaald door de betrokkenheid van omwonenden en andere stakeholders. Daarom speelt omgevingsmanagement bij onze projecten een belangrijke rol.

BB

Overlast voorkomen of beperken

Wij realiseren ons dat een bouwplaats voor veel overlast en verkeershinder kan zorgen en proberen dit dus te voorkomen of te beperken. Dat start met het voeren van goed omgevingsmanagement. Hiermee creëren we begrip door partijen goed te informeren. Zo organiseren we voor de start van onze werkzaamheden een omwonendenbijeenkomst. Hier presenteren wij wat wij de komende periode gaan doen en wat wij doen aan overlastbeperkende maatregelen. Daarnaast kunnen de omwonenden vragen stellen. Door de dialoog aan te gaan ontstaat wederzijds begrip en respect voor elkaar. Daarnaast zorgen we voor periodieke informatie waarin we ingaan op de stand van zaken en wat de omwonenden de komende tijd kunnen verwachten. Al deze informatie is ook te vinden op de projectwebsite die we voor elk project waarvoor dit relevant is, aanmaken. Via deze projectensite kunnen omwonenden ook hun tips, voorstellen en eventuele klachten doorgeven.

Omgevingsmanagement draait om de volgende vijf stappen:

 • Inventariseren
   Op basis van een gedegen stakeholdersanalyse bekijken wij wie er bij een project betrokken zijn en wat hun belangen zijn.
 • Maatregelen nemen
   We nemen concrete actie om overlast te beperken. Dit kan bijvoorbeeld door onze bouwmethode of werktijden aan te passen.
 • Meten
   We meten of datgene wat we met elkaar hebben afgesproken ook daadwerkerlijk wordt nagekomen.
 • Adequaat reageren
   We zorgen voor een duidelijk aanspreekpunt waar mensen met vragen en/of klachten terecht kunnen. Zo nodig passen we onze methodes aan.
 • Evalueren
   We vragen regelmatig in hoeverre men tevreden is over onze werkwijze.

 

Bewuste Bouwers

Bewuste Bouwers

Wij zijn mede-initiatiefnemer van stichting Bewuste Bouwers. Deze stichting beoordeelt onafhankelijk bouwplaatsen op de volgende criteria: bewust, veilig, verzorgd, milieubewust en sociaal. Stuk voor stuk kernwaarden die wij belangrijk vinden.