Zoeken
adorable-adult-baby-1701635.jpg

Duurzaamheid gaat verder dan afvalreductie

Duurzaamheid is voor ons meer dan afvalreductie en maatregelen voor een beter milieu. Duurzaamheid raakt bij Van Hattum en Blankevoort alle facetten van de dagelijkse bedrijfsvoering. Dus ook hoe wij met mensen en onze omgeving omgaan.

adorable-adult-baby-1701635.jpg

Duurzaamheid, onze ambitie

Van Hattum en Blankevoort staat voor integratie van duurzaamheid in de gehele keten. We hebben onszelf ten doel gesteld in 2025 de duurzaamste civiele bouwer van Nederland te zijn en in 2030 emissievrij te werken. We gaan voor een koploperspositie in de sector met focus op het verminderen van opwarming van de aarde, waarde behoud van grondstoffen en een duurzame bedrijfsvoering.

Lees meer
Circulaire viaduct Ligger leggen.jpg

Duurzame innovatie

Elk initiatief telt: we investeren in innovaties die bijdragen aan een duurzame bouw en we behouden daarmee onze voorlopersrol in de markt. Dit doen wij samen met opdrachtgevers en opdrachtnemers. We werken aan: capaciteit en kennis beschikbaar stellen, producten ontwikkelen en implementeren. Daarnaast blijven we ons op de hoogte houden van andere innovaties en ontwikkelingen in de markt. Bruikbare innovaties implementeren we. Voorbeelden hiervan zijn de Smart Circular Bridge, het Circulair Viaduct en onze inspanningen voor het gebruik van cementloos beton.

Lees meer
VHB-Duurzaamheidsverslag 314.jpg

Duurzaamheidsverslag

Duurzaamheid is voor ons meer dan afvalreductie en maatregelen voor een beter milieu. Duurzaamheid raakt bij Van Hattum en Blankevoort alle facetten van de dagelijkse bedrijfsvoering. Dus ook hoe wij met mensen en onze omgeving omgaan.

Lees meer
5bb5d938-24f0-48c8-9697-07417ba76d55.jpg

Zorg voor de omgeving

Bouwprojecten, zeker in een stedelijke omgeving, zorgen in de regel voor overlast. Het succes van een project wordt mede bepaald door de betrokkenheid van omwonenden en andere stakeholders. Daarom speelt omgevingsmanagement bij onze projecten een belangrijke rol.

Lees meer
© Marina Kemp - VHB - Tennet Groene aggregaat 010.jpg

Duurzame Bouwplaats

Onze ambities liegen er niet om. Want wie in 2025 ‘s lands duurzaamste civiele bouwer wil zijn, heeft ook de duurzaamste bouwplaats. Hieronder een aantal voorbeelden hoe we op onze bouwplaatsen invulling geven aan duurzaamheid. 

Lees meer
© Marina Kemp - Van De Bouwplaats 005.jpg

Social Return on Investment vanzelfsprekend onderdeel van ons werk

Meer ongekend talent* bij Van Hattum en Blankevoort aan waardevol werk helpen. Dat is één van onze ambities. Het centrale Social Return Loket van VolkerWessels helpt ons die ambitie te verwezenlijken. Voor ons is Social Return on Investment (SROI) geen verplichting maar een vanzelfsprekend onderdeel van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Daarom zijn we er ook al veel langer mee bezig. Bovendien biedt Social Return ons volop kansen. Met ons hechte externe netwerk geven wij mensen die moeilijk aan werk komen (zoals langdurig werklozen of re-integranten) en scholieren uitzicht op een werkplek binnen of buiten de bouwwereld.

Lees meer
jordan-whitt-219692-unsplash.jpg

Emissievrij 2030

CO2-reductie staat bij Van Hattum en Blankevoort hoog op de agenda. We beseffen dat onze projecten en bedrijfsvoering van invloed zijn op de leefomgeving. Maar besef alleen is niet voldoende. Het gaat erom hoe we die CO2-reductie waarmaken. Onze ambitie is om in 2030 volledig emissievrij te werken. Daarmee nemen we onze verantwoordelijkheid voor het klimaat en committeren we ons aan de afspraken in het Klimaatakkoord van Parijs.

Lees meer