Zoeken

Emissievrij 2030

CO2-reductie staat bij Van Hattum en Blankevoort hoog op de agenda. We beseffen dat onze projecten en bedrijfsvoering van invloed zijn op de leefomgeving. Maar besef alleen is niet voldoende. Het gaat erom hoe we die CO2-reductie waarmaken. Onze ambitie is om in 2030 volledig emissievrij te werken. Daarmee nemen we onze verantwoordelijkheid voor het klimaat en committeren we ons aan de afspraken in het Klimaatakkoord van Parijs.

jordan-whitt-219692-unsplash.jpg

Verantwoordelijkheid nemen voor toekomstige generaties

Bij Van Hattum en Blankevoort nemen we onze verantwoordelijkheid voor toekomstige generaties. Want de oplossingen die wij realiseren, gaan een leven lang mee. We denken niet in jaren, maar in generaties. We dringen energieverbruik terug en zijn actief bezig met de reductie van onze CO2 uitstoot. Onze ambitie is om in 2030 volledig emissievrij te werken. Daarmee nemen committeren we ons aan de afspraken in het Klimaatakkoord van Parijs. Onze ambities sluiten naadloos aan op het beleid van VolkerWessels en komen onder andere tot uiting in het ‘CO2- Bewust' certificaat niveau 5 van de CO2-Prestatieladder. Deze positie houden wij al enkele jaren vast door een inspanning te leveren op de plaatsen waar het er echt toe doet.

Uit audits is gebleken dat een groot deel van onze uitstoot wordt veroorzaakt door brandstofverbruik op projecten. Een groot aantal maatregelen om de uitstoot te reduceren is in de praktijk getest en de succesvolle maatregelen zijn opgenomen in het bedrijfsbeleid. Dit beleid wordt continu verbeterd op basis van onze praktijkervaringen. Daarnaast houden wij ons bezig met verschillende initiatieven in de keten om ook samen met onze partners een verdere CO2 reductie te realiseren.

Doelstellingen en initiatieven

Een emissievrij 2030 is de rode draad die door het duurzaamheidsbeleid van VolkerWessels loopt. Klimaatverandering en haar gevolgen is iets wat ons allemaal raakt, en waar we allemaal invloed op hebben. Voor deze ambitie zoeken we intensief de samenwerking op te zoeken met onze opdrachtgevers, regelgevers, de toeleveringsketen, kennisinstellingen en andere partners. We laten zien hoe we samen nog verder kunnen verduurzamen en lobbyen om die oplossingen haalbaar te maken. Zo maken we bijvoorbeeld samen afspraken over duurzaam gebruik van materialen zoals beton, asfalt en hout. We zetten ons vakmanschap in om van cementloos beton (zoals Geopolmeerbeton) de nieuwe norm te maken. Om de effecten van klimaatverandering tegen te gaan investeren we samen in biodiversiteit en klimaatbestendigheid van bossen.

In samenwerking met onze keten ontwikkelden en ontwikkelen we hiervoor diverse initiatieven. Van het gebruik van groene aggregaten op onze duurzame bouwplaatsen tot en met het bouwen en ontwikkelen van het circulair viaduct en de Smart Circular Bridge.

Duurzaam ondernemerschap is wat ons betreft de basis van élke gezonde onderneming. 

Duurzaamheid bij VolkerWessels
Emissievrij 2030 beeldmerk_RGB.jpg

Inzicht

Wat is onze huidige CO2 footprint? Welke doelstellingen heeft Van Hattum en Blankevoort zichzelf gesteld? Welke maatregelen nemen we om deze reductiedoelstellingen waar te maken? Je vindt alle informatie hier.

Naast dat we ons conformeren aan de ambities van VolkerWessels hebben we als Van Hattum en Blankevoort ons eigen duurzaamheidsbeleid om te zorgen dat we aan de emissiedoelstellingen voldoen. Hierin wordt toegelicht wat de ambitie is, wat (kwantitatief) de belangrijkste doelstellingen zijn en staat een onderbouwing in cijfers, maatregelen en verantwoordelijken van hoe die doelstellingen te behalen. Daarnaast geven we inzicht in hoe investeringsbeslissingen bijdragen aan het al dan niet behalen van de emissiedoelstellingen.

Heb je vragen over ons beleid, het CO2managementsysteem of onze ambities? Neem dan gerust contact met ons op.

CO2 footprints en periodieke rapportages

Communicatie

Wat zijn onze doelstellingen en welke resultaten hebben we behaald? Van Hattum en Blankevoort communiceert daar transparant over met alle stakeholders: Opdrachtgevers, collega-bedrijven, onderaannemers, leveranciers, omwonenden, overheden en NGO's. Duurzaamheid maakt vast onderdeel uit van het corporate communicatieplan van Van Hattum en Blankevoort dat is gebaseerd op onderstaande tekening waarin onze strategie is gevisualiseerd.