icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-instagram icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Duurzaamheid, onze ambitie

Onze ambitie is helder: in 2025 zijn wij de duurzaamste civiele bouwer van Nederland. Zes pijlers vormen de basis voor het duurzaamheidsbeleid bij Van Hattum en Blankevoort.

Circulair Viaduct

Medewerkers

We investeren in duurzame persoonlijke ontwikkeling, zorgen voor de juiste mentaliteit en een sociale, veilige en gezonde werk- en leefomgeving.

Stakeholders

We werken vanuit klantfocus en ketenbetrokkenheid. We zijn omgevingsbewust,  open en transparant in ons handelen. We werken aan transparante communicatie, delen kansen en risico’s met de stakeholder en denken mee over duurzame doelen, ook met onze leveranciers en partners.

Bouwplaats

Onze bouwplaats is het visitekaartje van de klant en van ons. Het is de plek waar onze activiteiten de meeste impact hebben op de samenleving en de omgeving. Het is aan ons om de omgeving beter achter te laten dan bij aanvang van het project. We zorgen voor een zelf-voorzienende bouwplaats zonder bouwafval en met hergebruik van restanten van bouwmateriaal. We werken aan het concept Duurzame Bouwkeet van VolkerWessels BouwMaterieel en ontwikkelen dit door naar een zelfvoorzienende Bouwplaats, met minimale overlast voor de omgeving. We optimaliseren de bouwlogisitiek en het energieverbruik.

Innovatie

Elk initiatief telt: we investeren in innovaties die bijdragen aan een duurzame bouw en we behouden daarmee onze voorlopersrol in de markt. Dit doen wij samen met opdrachtgevers en opdrachtnemers. We werken aan: capaciteit en kennis beschikbaar stellen, producten ontwikkelen en implementeren. Daarnaast blijven we ons op de hoogte houden van andere innovaties en ontwikkelingen in de markt. Bruikbare innovaties implementeren we. Een voorbeeld hiervan is het Circulair Viaduct.

Materiaal

Materialen zijn de basis van onze producten: we zijn ons bewust van de materiaalcyclus, optimaliseren deze naar cradle to cradle en nemen een leidende positie in binnen de ketensamenwerking. We werken aan: bewuster materialen kiezen waar we mee bouwen,  bekijken wat gereduceerd of hergebruikt kan worden en denken in technische- en biologische kringlopen.

Organisatie

We hebben duurzaamheid goed verankerd in onze organisatie en in onze processen. Besluiten die we nemen, hebben invloed op een duurzame samenleving, daar zijn we ons bewust van. We werken aan: duurzaamheid verankeren in onze processen. We moeten ons bewust worden van wat we allemaal al doen en ons extern positioneren.