icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo
Katwijk

Renovatie Koningin Julianabrug Katwijk

De Koningin Julianabrug over het Uitwateringskanaal in Katwijk dateert uit 1963 en is aan vernieuwing toe. De brug wordt aanzienlijk verfraaid, waardevolle architectuur blijft behouden, de oevers krijgen een flinke kwaliteitsverbetering en er komt een ecologische zone. Er komen twee keer twee rijbanen en er komt een dubbelzijdig fiets- en voetpad aan de oostkant van de brug. Samen met KWS en gemeente Katwijk werkt Van Hattum en Blankevoort sinds maart 2020 in een bouwteam aan de reconstructie van de Biltlaan en de Koningin Julianabrug in Katwijk.

Opdrachtgever
Gemeente Katwijk
Ontwerp- en uitvoeringsperiode
september 2019 - maart 2021
Betrokken VolkerWessels bedrijven
Van Hattum en Blankevoort, Volker Staal en Funderingen, KWS Infra, Vialis, BKB Infra, Smits Neuchatel Infrastructuur
Locatie
Katwijk (Zuid-Holland)

Reconstructie Koningin Julianabrug

De huidige basculebrug wordt vervangen voor een vaste verbinding. Het beweegbare brugdek wordt vervangen door een vast brugdek. Daarnaast wordt de brug verbreed en wordt de doorvaarthoogte vergroot. In 2018 is onderzocht hoe de brug het beste aangepakt kan worden. Hieruit is gebleken dat de dek-constructie moet worden vervangen, maar dat uit het oogpunt van duurzaamheid de onderliggende constructie en de fundering behouden kunnen blijven.  Hierdoor is een bediening van de brug niet meer nodig, en vermindert de geluidsoverlast doordat er geen beweegbaar dek meer ‘klappert’. Met de renovatie van de brug krijgen zowel de brug zelf als de oevers een flinke kwaliteitsslag. De fietstunnel op de noordoever krijgt een compleet nieuwe inrichting, waarbij vooral gekeken wordt naar de sociale veiligheid, de openheid van het gebied en groen. 

Om de hele gemeente zo goed mogelijk bereikbaar te houden, en ervoor te zorgen dat drukke punten niet volledig vastlopen, wordt er een ‘eenrichtingsverkeersring’ ingesteld. Voetgangers kunnen gebruik maken van een veerpont.

Renovatie Koningin Julianabrug

Van Hattum en Blankevoort richt zich in dit verband op de renovatie van de Koningin Julianabrug, waaronder de nieuwe hoofddraagconstructie en de nieuwe fietsonderdoorgang. De planning is om deze werkzaamheden in september 2020 te laten beginnen zodat we zo min mogelijk overlast veroorzaken voor de drukke pleziervaart haven in Katwijk.

Herinrichting Biltlaan

Eind maart is de herinrichting van de Biltlaan gestart. Op het traject Biltlaan-Noord (kruising Hoorneslaan tot aan De Krom) wordt de rotonde op de kruising met Rijnsoever vervangen, komt een vrijliggend fietspad in twee richtingen aan de oostkant en wordt een nieuwe groenstructuur aan de oostzijde aangelegd. Vooruitlopend op deze werkzaamheden heeft Dunea een hoofdwatertransportleiding in de oostelijke berm van de Biltlaan aangelegd.

Op het traject Biltlaan-Zuid - van de rotonde Industrieweg tot aan de kruising Hoorneslaan – wordt het asfalt vervangen en worden de trottoirs en de fietspaden vernieuwd. Verder wordt een aantal maatregelen uitgevoerd om de R-net bussen vanaf eind december 2020 over de Biltlaan te kunnen laten rijden, zoals de aanleg van R-net bushaltes.

Ecozone
Tussen het fiets- en voetpad komt een ecozone van 3 meter breed. Deze groenstrook vergroot de beeldkwaliteit van de brug en verbindt het groen aan beide kanten van de oevers met elkaar. De groenstrook heeft een ecologische functie en wordt zodanig ingericht dat deze een voedselbron en verbinding vormt voor bijen, vlinders en andere kleine dieren. Ook aan de westkant van de brug komt tussen de Hoorneslaan en de rotonde Industrieweg een voetpad.

Planning

De werkzaamheden worden grotendeels in het eerste kwartaal van 2021 afgerond. De nieuwe dienstregeling van R-net gaat in december 2020 in.

Feiten

  • Reconstructie van de Koningin Julianabrug door Van Hattum en Blankevoort
  • Funderingswerkzaamheden door VSF
  • Reconstructie van de 1,2 kilometer lange Biltlaan door KWS Infra
  • Circa 1.200 meter betonnen fietspad van 4 meter breed door BKB Infra
  • Asfalt circa 5.000 ton door KWS Infra
  • Aanpassen VRI door Vialis
  • 500 meter nieuw HWA riool door KWS Infra
  • Vervangen voegen op bestaande brug De Golfstroom en nieuwe voegen op de Koningin Julianabrug door Smits Neuchatel Infrastructuur
  • Verkeersmaatregelen door KWS Infra bv Zwijndrecht Verkeer & Mobiliteit