icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Duurzame innovatie

Elk initiatief telt: we investeren in innovaties die bijdragen aan een duurzame bouw en we behouden daarmee onze voorlopersrol in de markt. Dit doen wij samen met opdrachtgevers en opdrachtnemers. We werken aan: capaciteit en kennis beschikbaar stellen, producten ontwikkelen en implementeren. Daarnaast blijven we ons op de hoogte houden van andere innovaties en ontwikkelingen in de markt. Bruikbare innovaties implementeren we. Een voorbeeld hiervan is het Circulair Viaduct.

Circulair Viaduct

Het eerste circulaire viaduct van Nederland is gebouwd door Van Hattum en Blankevoort samen met Rijkswaterstaat en prefab-bouwer Consolis Spanbeton. Bij het innovatieve ontwerp van het viaduct zijn diverse circulaire principes toegepast. Het eerste circulaire viaduct is op 14 januari 2019 in Kampen geopend. Het viaduct is een prototype en wordt nu uitvoerig getest op een werkterrein tussen Kampen en Dronten, alwaar men bezig is met de bouw van de Reevesluis, wat een onderdeel is van het project Ruimte voor de Rivier IJsseldelta. Daar leveren de komende periode zwaarbeladen vrachtwagens met bouwmaterialen en betonmixers een flinke belasting. De constructie voldoet grotendeels aan de eisen van een snelwegviaduct dus die belasting zou het moeiteloos moeten kunnen hebben.  Later dit jaar wordt het viaduct ongeschonden uit elkaar gehaald en weer in elkaar gezet. De bouwstenen van het circulaire viaduct kunnen we weer gebruiken om op een andere plek een viaduct mee te maken. 

Volledig demontabel

Het dek van het viaduct telt 40 betonnen elementen die volledig demontabel zijn, waarna ze te transporteren zijn naar een nieuwe locatie, om ze hier opnieuw op te bouwen. Zo is er geen afval, zijn er geen nieuwe grondstoffen nodig en worden gebruikte grondstoffen op de meest hoogwaardige manier opnieuw gebruikt. De betonnen blokken zijn samengevoegd tot balken, waardoor deze balken variabel in lengte zijn. De blokken grijpen in elkaar met nokken, vergelijkbaar met hoe legoblokjes aan elkaar zitten, en worden met voorspanningskabels bij elkaar gehouden. De gebruikte voegen, gevuld met cementgebonden gietmortel, kunnen weer loslaten zodat de betonnen elementen bij demontage niet gesloopt hoeven te worden. Het materiaal heeft een levensduur van 200 jaar, tegenover 30 tot 50 jaar bij de gangbare viaducten. Het circulaire viaduct kan tot zes keer worden hergebruikt. Een circulair viaduct is op de korte termijn niet goedkoper, maar je behoudt er waarde en grondstoffen mee. Het is een investering in de lange termijn.

Prototype

Het viaduct betreft een prototype en is 20 m lang en 7,5 m breed. De 40 betonnen elementen zijn elk 1,25 m breed en 2,5 m lang. De elementen bevatten sparingen met daarin ruimte voor bundels met stalen kabels die op spanning worden gebracht en zo de elementen aan elkaar verbinden. Monitoring van de kabels vindt plaats om te leren hoe het viaduct zich gedraagt wanneer zwaar bouwverkeer over de brug heen rijdt.

Leeromgeving

In 2019 testen de drie betrokken partijen dit prototype om het circulaire viaduct verder door te ontwikkelen. Het viaduct vormt tevens een leeromgeving, waarbij ook de Bouwcampus is betrokken. Doel is om samen te komen tot afspraken en gezamenlijke uitgangspunten voor de doorontwikkeling van de huidige concepten die nu in de markt bestaan.

Innovatief partnerschap

Van Hattum en Blankevoort, VolkerWessels Infra Competence Centre en Consolis Spanbeton en Rijkswaterstaat werken gezamenlijk aan het eerste circulair viaduct van Nederland. Van Hattum en Blankevoort werkt vanuit de ambitie “de duurzaamste civiele bouwer van Nederland te zijn” en vroeg half 2016 de andere partijen met hen mee te doen. Een innovatief partnerschap tussen marktpartijen, kennisinstellingen, betonketenpartners en overheid.