Zoeken

Het fundament voor energienetwerken

We werken nu al aan de capaciteit van morgen en leggen het fundament voor energienetwerken, zoals windparken en warmtenetten. Van Hattum en Blankevoort staat gesteld voor de energietransitie.

© Marina Kemp - VHB - Windmolenpark Slufter - Maasvlakte 044.jpg
Rilland2.png

Herstructurering en uitbreiding van de energie-infrastructuur

Duurzame energievoorziening is van groot belang voor Nederland, vanwege het tegengaan van klimaatverandering. Elektriciteit is een eerste levensbehoefte. In 2050 moet de energievoorziening bijna helemaal duurzaam zijn. Afnemende beschikbaarheid van fossiele brandstoffen en de afhankelijkheid van internationale energieleveranciers spelen hierbij een rol. De komende jaren staat de energiesector dan ook voor grote uitdagingen. Niet alleen leidt de energietransitie tot een herstructurering van de energie-infrastructuur, maar ook uitbreiding, verzwaring en soms ook vervanging hiervan, is noodzakelijk. Van Hattum en Blankevoort staat gesteld voor deze transitie.

© Marina Kemp - VHB - Windmolenpark Slufter - Maasvlakte 022.jpg

Alle facetten onder één dak

Duurzame energievoorziening is van groot belang voor Nederland, vanwege het tegengaan van klimaatverandering. De overheid heeft als doel dat in 2030 moet minimaal 27% uit duurzame bronnen komt. In 2050 moet de energievoorziening bijna helemaal duurzaam zijn. Afnemende beschikbaarheid van fossiele brandstoffen en de afhankelijkheid van internationale energieleveranciers spelen hierbij een rol.De komende jaren staat de energiesector dan ook voor grote uitdagingen. Niet alleen leidt de energietransitie tot een herstructurering van de energie-infrastructuur, maar ook uitbreiding, verzwaring en soms ook vervanging hiervan, is noodzakelijk. 

© Marina Kemp - VHB - Tennet Beinsdorp 005.jpg

Fundaties voor windmolens en hoogspanningsmasten

Als duurzame partner in VolkerWind en met onze ervaring en expertise bouwen we betrouwbare en toekomstbestendige energienetwerken en warmtenetten. Fundaties voor windmolens, hoogspanningsmasten (Wintrackmasten), opstijgpunten, hoekmasten en steunpunten. Wij zetten onze expertise in op vele omvangrijke projecten en kleinere vernieuwingen. We ontwerpen en bouwen aan uitbreidingen ten behoeve van de energietransitie door heel Nederland. In het oog springende actuele projecten zijn Windpark Slufterdam de Wintrackmasten in Rilland en Randstad 380kV.

20190425 eerste Wintrackmast Rilland4.jpg

Slagkracht en efficiency

De expertise en jarenlange ervaring binnen de sector zorgt ervoor dat opdrachtgevers optimaal worden ontzorgd bij complexe projecten in het kader van de energietransitie. Door krachten te bundelen met onze partners en door nog slimmer samen te werken kan op alle disciplines flink worden versneld en capaciteit worden geleverd. Met als uitgangspunten leveringszekerheid en dat het primaire proces van de opdrachtgever door kan gaan. Alles met één aanspreekpunt voor onze opdrachtgever. Onze activiteiten zijn regionaal georganiseerd en hebben een landelijke dekking. Dit biedt slagkracht en efficiency, van grote meerwaarde gezien de urgentie van de energietransitie.